jump to navigation

Irak

Uit de weekahead van 16 februari 2003

De horoscoop van IRAK: <zoals die was>, scroll naar beneden voor de nieuwste horoscoop van Irak

14 juli 1958, 02:00 am GMT, Baghdad (Book of Worldhoroscopes, Campion)

 

Toen op 16 januari 1991 de Golfoorlog uitbrak had dat regelrecht te maken met het T-vierkant met de Zon: de zonsverduistering van die datum viel namelijk op 27 graden Steenbok en tastte het “macho-effect” van deze Zon vierkant Mars oppositie de veel zelfvertrouwen hebbende Jupiter aan. Maar nu wordt de Maan/Venus conjunctie oppositie Saturnus geraakt. Saturnus gaat deze week recht lopen praktisch oppositie de radixpositie van Saturnus van Irak en Mars staat conjunct de Maan en Venus. Bovendien staat Saturnus transitair voorlopig in het 12e huis. Dat wijst op een periode (die overigens al een tijdje geleden begonnen is) waar Irak compleet de grip op de dingen kwijt raakt. Ze zullen hun herstel niet beginnen voor Saturnus op de Ascendant staat en dat duurt nog even. Overigens heeft Nederland (even voor de informatie) Saturnus transit momenteel ook door het 12e huis lopen (we hebben in deze periode de langste periode gekend van zonder officieel bestuur te zitten en op een andere manier hebben wij waarschijnlijk ook niet al te veel grip op internationale zaken. Overigens betekent Saturnus t door 12 voor Nederland waarschijnlijk ook wat anders: het geconfronteerd worden met misstanden in de wereld van zorg en ziekenhuizen, ‘wachtlijsten’ was een waar sleutelwoord in de afgelopen campagnes en die zijn in deze Saturnus t door 12 periode wellicht ook wat ‘geherstruktureerd’.  Misstanden met de ziekenfondsen, die zware knauwen te verduren kregen en alle polissen duurder maakten, passen hier ook bij.  Ergens in de zomer komt Saturnus hier pas over de Ascendant voor een nieuwe periode van eerst eens even intern de zaken op orde krijgen.

Belangrijker in de horoscoop van Irak is dat in 2003-2004 Pluto conjunct Saturnus staat. Als je dit in je eigen horoscoop meemaakt, krijgt je ego vaak een geweldige opdonder. Zo heeft NASA deze twee jaren ook een Pluto-Saturnus conjunctie en de eerste was behoorlijk exact op het moment van de Columbia-explosie…   

Het gevoel van de mensen (Maan) in Irak tegen alles wat van buiten het eigen land komt (Saturnus in Boogschutter, heer 7) wordt hier echter compleet op de kop gezet (Pluto) in deze periode tussen 2003 en 2004. De kans is erg groot en het enige goede aan het hele scenario dat de repressie inderdaad doorbroken wordt. Het lastige is, dat het niet zonder slag of stoot gaat en een jaar of 2 in beslag kan nemen (met de naweeen). We krijgen namelijk in de tweede helft van dit jaar een extreem lange Mars-in-Vissen periode, die, hoe vreemd het ook klinkt NIET met vrede te maken hoeft te hebben maar als principe van ‘passieve agressiviteit’ juist met mogelijk nogal opdringerig slachtofferschap. Of mensen die “heilige oorlogen” – Mars in Vissen -voeren…of met sluipende biochemische (Vissen) wapens (Mars) werken.  Uranus gaat ook in Vissen lopen: een van de optimale functies van Uranus in de komende jaren, behalve de bevrijding van slachtoffers, is ook het slachtofferschap zelf te veranderen. Maar voordat het zo ver is……. Mijn persoonlijke gevoel is dat wat de westerse wereld ook doet, wel of niet ingrijpen, je overal een verharding ziet met steeds meer fundamentalisme en dat het beste zou zijn dat er een Groot Mens opstaat binnen die Islamistische wereld zelf, om het gesprek te openen met de westerse wereld. En in gesprek te gaan, zodat wij als groepen op de wereld overal weer met elkaar in gesprek gaan en tot samenwerkingen komen. In tijden van onvrede en armoede is het opstaan van mensen die zichzelf groot wanen en verdeeldheid zaaien door de schuld aan alles buiten je zelf te geven (en een vijand te creeeren) het allermakkelijkst. En het makkelijkst kom je aan de macht door verdeeldheid te zaaien. Het is het oerrecept van mensen die door oorlogen de macht grijpen. Maar mensen trappen er in, in die verdeeldheid omdat ze ook een ‘schuldfactor’ aan willen wijzen, wij in Nederland net zo goed als waar ook ter wereld. Ook wij laten ons meeslepen en sommige normaliter zeer weldenkende lieden noemen Amerika ook als macht van het ‘kwaad’ : het is hetzelfde principe dat de oorlogshouding alleen maar verhardt. Zaai verdeeldheid en zet mensen in felle discussies tegen elkaar op… TRAP ER NIET IN!  Doe NIET hetzelfde als IEDEREEN, denk voor je zelf na (en roei de oorlog in jezelf uit:-) 

Het menselijke instinct dat zo graag een vijand wil zien, trapt er dus elke keer opnieuw in, de mensenmassa zwengelt aan, en het hele gebeuren is daarna volkomen uit controle.. Maar ook de Islam heeft in haar essentie diep mystieke echte elementen, die voorbijgaan aan de uiterlijke vorm en regeltjes en doodgemaakte godsbeleving je beroepend op ‘wat er in de Koran staat’ (hetgeen net zo iets is als ‘het staat in de Bijbel dus het is zo”– maar overal ter wereld worden de heilige boeken beleefd en geinterpreteerd tot op het niveau waarop iemand zelf gekomen is….) (Knap eigenlijk he, dat er van die boeken bestaan die zo universeel zijn en op verschillende niveaus uitgelegd kunnen worden:-) . Die mystici hebben de neiging om zich van de wereld afzijdig te houden. Zij zouden het voorbeeld moeten geven door MET de westerse wereld in gesprek te gaan, alleen uit die hoek (dus de hoek van de Islam zelf als je het mij vraagt) is de kans op een vrede en.. het omdraaien van het Pluto-in-Boogschutter fenomeen (‘fundamentalisme’) volgens mijn instinctieve gevoel op dit moment dus, mogelijk.

DE NIEUWE HOROSCOOP VAN IRAK

Uit de weekahead van 3 juli 2004

Irak heeft een nieuwe horoscoop: 28 Juni, 2004 om 10.26 vm plaatselijke tijd, het moment van de overdracht  (informatie van Hakan Kirkoglu, DF Astrol S, Turkije – bron CNN, en ps: Irak heeft zomertijd! Ook al zeggen niet alle astrologieprogramma’s dat). 

De positie van de Maan is heel opvallend: precies conjunct haar eigen Zuidelijke Maansknoop, in ht 3e huis in Schorpioen. De Maan is sowieso een belangrijke factor in de horoscopen van landen, omdat het de gehele volksaard beschrijft. (Zo heeft Nederland een Maan in Stier: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg, en Amerika, een land van geimmigreerde zielen die allemaal ontworteld zijn (als het ware) en op zoek naar vrijheid en zelfbestuur de Maan in Waterman). Maar voor het nieuwe Irak zien we de Maan in Schorpioen, hetgeen wijst op een volk vol passie, gesloten emoties,  en zelfs wantrouwen naar mogelijk hun eigen buren, met nog steeds gevechten (Mars) op de achtergrond (12e huis), of woede naar een leider die nu in de gevangenis zit (Mars in Leeuw in 12 vierkant die Maan). En dat alles komt uit het verleden (Zuidknoop). Het 11e huis is ook behoorlijk bezet en levert vragen op als :Waar hoor ik thuis? (Kreeft/identiteitskwesties met de Zon), “wie is mijn familie?”, en begrijpen we elkaar wel? (Mercurius conjunct Saturnus).

Met de Noordknoop in Stier in 9 ziet het er naar uit dat een bredere maar praktische visie oplossingen biedt, en juist wel veel praten (heerser Venus in Tweelingen).  Met Ram op 8 zijn de schermutselingen en gevechten behoorlijk ondergronds, emotioneel en niet altijd in controle. Pluto als heer 4 in 4 geeft gewoon aan dat mensen zich nog lang niet emotioneel veilig voelen en misschien wel bang en wantrouwend zijn,wat nog een lange tijd kan duren. De pijn uit het verleden (Zuidknoop bij de Maan) is nog lang niet over, maar zal op de achtergrond veel van het leefklimaat bepalen. Op de voorgrond echter niet, daar heersen Jupiter in Maagd in 1 en Venus in Tweelingen in 10. Het lijkt dus allemaal goed in beweging te zijn. Aan de buitenkant. 

Interessant in dit verband is ook de graadsymboliek van de Maan en de Zuidknoop (Rudhyar, Mandala) : “het overwinnen van de negatieve gevolgen van het sociale leven en de egozelfzuchtigheid”. Het sociale leven en de culturele patonen leggen ons bepaalde gewoonten op, roepen verlangens in ons op naar ongezonde of onnatuurlijke dingen, en dwingen ons misschien om haastig en onder gespannen omstandigheden te leven. Er moeten wegen gevonden worden om de schade vakkundig te herstellen, men wordt gedwongen vindingrijk te zijn.” 

De Noordknoop in Stier in 9 (en diens symboliek) gaat over cyclische vernieuwing en het vermogen zich innerlijk gelukkig te voelen in duistere tijden.

Overigens laat deze horoscoop op geen enkele wijze zien, dat de interventie van Amerika het oorspronkelijke probleem is of de schade heeft toegebracht. Integendeel, de schade is ontstaan in eigen land (Schorpioen op 4) en tussen onderlinge groepen van mensen in Irak zelf. Het is juist het buitenland (9e huis) die de rust in het denken en m.b.t. tot de toekomstverwachtingen (9e huis) te zien geeft. 

 

Voor de nieuwste weekahead: http://www.astrologie.ws/week.htm

Advertenties
%d bloggers liken dit: