jump to navigation

Jomanda

door Kurt N. van den Broeke

Jomanda (Joke Damman) is geboren op 05-05-1948 op Bevrijdingsdag en wel om 13.00 uur kloktijd, dus om 12.00 u GMT, het moment dat de Zon dichtbij het hoogste punt van de hemel staat en zijn licht (of Licht) laat schijnen.
Als je de Zon beschouwt als het Licht van God, het geschenk van de Goden, lijkt dit wel een zeer treffend moment voor iemand die zich ten doel stelt het Licht in de duisternis te brengen!
Jomanda heeft haar vader nooit gekend. Hij overleed toen haar moeder ruim 3 maanden zwanger was (Zon vierkant Saturnus/Pluto, en Maan in 8 (een moeder die met het besef van iemand’s dood rondliep). 

Joke’s moeder was een gelovige vrouw. Een spirituele vrouw, die geloofde dat haar overleden man bij de geboorte aanwezig was (Maan in 8 opp. Neptunus).
Het geloof speelde in het leven van Joke dan ook een belangrijke rol; zij vond hier een soort van houvast en evenwicht in (Neptunus in 2 in Weegschaal), ze is echter niet bijgelovig, en heeft eerder een kritische instelling t.a.v. geloof en niet de neiging klakkeloos van alles en nog wat zomaar te geloven (Maagd Ascendant en op cusp 2).

Omdat haar moeder moest werken –zij sloot verzekeringen af (Maan in 8) — werd Joke opgevangen door haar oma. (Schorpioen op 4, heer 4 in 12) 
Blijkbaar heeft zij haar vader niet al te zeer gemist. In het (4e) huis waren 7 kostgangers aanwezig (Jupiter, opp. Uranus) die dit gemis ruimschoots opvingen.

Reeds op jonge leeftijd had Joke een grondige afkeer van alles wat met ziekenhuizen te maken had (Saturnus in 12).

Als klein kind al hield Joke van zingen (Zon/Mercurius in Stier) en dansen (Venus-Uranus sextiel Mars, en op haar 5e verjaardag mocht ze als cadeau lessen nemen op een echte balletschool (progr. Zon conjunct het MC).
Volgens de leraar had ze een prima lichaamsbouw voor een danseres (Maagd rijzend).

In de 5e klas van de lagere school ontdekte Joke’s moeder een schimmelachtige plek op Joke’s hoofd.
In de periode 1961/1962 tot 1964/1965 kwam deze huidziekte in alle hevigheid naar boven (Saturnus transit door 6). Reguliere behandelingen hadden geen resulaat opgeleverd en een behandeling in Gronau hielp wel wat, maar was slechts een kleine verbetering. Na 4 behandelingen van de paragnost Gerard Croiset was zij genezen. Dit zal in 1964/65 zijn geweest. Croiset constateerde overigens dat de huidziekte het gevolg was van het gemis van haar vader en het verdriet van haar moeder over het verlies van die vader tijdens de zwangerschap. En dat verdriet was op de vrucht (Jomanda) overgeslagen. Zij had een zwarte lever volgens Croiset.
Over dit “ziektebeeld” valt veel te vertellen, zeker als je bedenkt dat “ziektes” inderdaad een uiting kunnen zijn van psychische problemen en/of blokkades, en zeker als je bedenkt dat Jomanda door deze ziekte waarschijnlijk de werkelijke relatie tussen lichaam en ziel heeft leren kennen. Iets wat ze nu dan ook uitdraagt.
Opvallend is in dit verband dat op de cusp van het 6e huis Waterman staat en dat de heer van het 6e huis, Uranus in het 10e huis staat. Als huis van “gezondheid” zou je kunnen zeggen dat Uranus/Waterman duidt op onconventionele ziektebeelden die nodig zijn om gezond te worden.
Maar als je huis 6 beschouwt als het huis van beroep, kun je met Uranus in 10 natuurlijk verwachten dat het beroep in elk geval geen onopvallend en/of “gewoon” beroep zal zijn, en met Waterman op de cusp van 6 is het logisch dat Jomanda zich in haar werk onafhankelijk of eigen wijs opstelt.

Jomanda beschrijft in haar boek dat tijdens de ziekte alleen haar handen gaaf waren gebleven. Handen die nog veel mensen moesten helpen. En dan te bedenken dat de handen astrologisch gezien inderdaad onder Mercurius vallen. (Dominant in de horoscoop conj. het MC)

Twee belangrijke punten in het leven van Jomanda wil ik nog noemen, namelijk haar eerste huwelijk met Frits Ohm op
01-02-1974 (progr. Zon driehoek radix Neptunus), waarbij je kunt bedenken dat in datzelfde jaar, met steun van de kersverse echtgenoot, de droom (Neptunus in 2) van een eigen balletstudio concretere vorm kreeg. De progr. Zon maakt tevens een sextiel met Pluto hetgeen kan duiden op de verdieping, in dit geval bewustwording en de “start” van het gebruik van haar handen als Jomanda “toevallig” haar moeder van haar pijnen afhelpt.

Het 2e huwelijk vond plaats op 05-09-1999 toen zij trouwde met Jacques Onderwater.
De progressieve Zon maakt dan een conjunctie met Venus en Uranus en een oppositie met Jupiter. Hetgeen aangeeft dat hier sprake is van een bijzonder stel (Uranus) en de oppositie met Jupiter kan wellicht verklaard worden uit wat Jomanda noemt de stimulerende invloed van Jacques.
Dat Jomanda 2 maal trouwt en meerdere relaties heeft gehad, vind ik met Vissen op cusp 7 niet echt verwonderlijk.
De rest van het boek gaat feitelijk uitsluitend over “die andere wereld” en is op een bescheiden manier een bevestiging van Jomanda’s kwaliteiten, met voorbeelden en bepaald niet opdringerig.
Het wordt beschreven op een praktische/nuchtere (Stier), analytische (Maagd) manier.
Jomanda windt er geen doekjes om: Graag had zij in de publieke belangstelling gestaan, absoluut: Als ballerdanseres! wel te verstaan.

Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen, maar enerzijds is het boek eigenlijk wel beperkt, anderszijds heb ik mijzelf beperkt. En wel tot datgene wat ik astrologisch kon correleren in dit 2e jaar van de emailopleiding. 
Kurt N. van den Broeke

Biografie Jomanda: Jomanda, Lady of the Night. Strengholt, 2000.

Eerder gepubliceerd op www.astrologie.ws

Advertenties
%d bloggers liken dit: