jump to navigation

Mansukh Patel

(Noot: het is opvallend hoe het tijdperk van Pluto in Boogschutter een enorme “zuivering” laat zien waar het guru’s betreft. In 2006 was Mansukh Patel aan de beurt.  Als je naar zijn horoscoop kijkt hieronder, dan zie je hoe Pluto transit heftig tekeer is gegaan in 2006 in zijn leven: vierkant de Maan, conjunct het IC,  en conjunct de Noordknoop (en het is nog niet over met die transits).

Hieronder de astrobiografie van hem geschreven door Gertien Oosterhoff die de hogere kanten belicht:

“The only truth emerges from the soul”
Mansukh Patel
26 juni 1955 om 9:00u AM GMT te Gilgil in Kenia (00S30 036E19) (bron: persoonlijke info)

Inleiding
Mansukh Patel is een heel bijzonder mens. 28 mei 2000 was hij uitgenodigd door uitgeverij Ankh Hermes zijn nieuwe boek te presenteren op een bijeenkomst in Nijmegen. Ik was daar min of meer toevallig aanwezig en wist niet wat me overkwam, toen Mansukh samen met zijn jongste zoon Krishna de zaal binnenschreed. De fakkel van de wereldvredesvlam in zijn hand. Een golf van warmte en liefde ontroerde de hele zaal. Sindsdien is mijn leven veranderd. Op talloze manieren tracht ik me te verbinden met de Life Foundation International, de vredesbeweging die Mansukh heeft opgericht. Met velen blijk ik de ontroering en inspiratie te kunnen delen die van de bijeenkomsten van de Life Foundation uitgaat. Ook deze astrobiografie – een huiswerkopdracht in de cursus astrologie van Joyce Hoen die ik per email volg – is aan Mansukh gewijd. Ik hoop aan te tonen dat zijn inspiratie ook ‘in de sterren’ terug te vinden is en ik hoop dat nog veel meer mensen door hem geïnspireerd zullen worden hun leven in dienst te stellen van de vrede.

Dominante energieën
– Maan op de ascendant (24.Maagd 35)
– De knopenas staat exact op de MC-IC-as (26 Tweelingen)
– Het midpunt tussen Neptunus (op cusp 2) en Pluto (op cusp 12) valt op de ascendant

Met zijn (gestorven) moeder heeft hij een zeer intieme band. (Maan conjunct de Ascendant). Vaak citeert hij haar wijsheid. Zijn persoonlijk leven is een en al dienstbaarheid. (Maagd Ascendant) Hij is een geïnspireerd mens met als opdracht de verborgen kracht van het Licht aan de mensheid te onthullen. (Ascendant = Pluto/Neptunus)

De voorgeboortelijke Nieuwe Maan en de grondtoon daarvan

Mansukh werd geboren op 26 juni 1955. De laatste Nieuwe Maan voor zijn geboorte vond plaats op 20 juni 1955. Deze valt in de 29e graad van Tweelingen (28.05). In de astrologische mandala van Rudhyar heeft deze graad de volgende symbolische betekenis:
– De eerste spotvogel van de lente
– Grondtoon: De scheppende overvloed van de menselijke ziel in antwoord op de fundamentele ervaringen van het leven.
Toelichting: De spotvogel is in staat de geluiden die hij hoort na te bootsen, maar eigenlijk doet hij meer dan louter imiteren, want hij verweeft al deze geluiden in melodieën die zo nu en dan een werkelijk vrolijk stempel dragen en een instinctief scheppende spontaniteit bezitten. Dit vermogen verwijst naar het vermogen van het begaafde individu waardoor hij in staat is collectief materiaal te verzamelen en waarmee hij dit materiaal, gedreven door biologische productiviteit en instinctieve liefde, moet transformeren. Het lied klinkt op, van stuwkracht voorzien door deze grote natuurlijke drijfveren (..) in antwoord op intense persoonlijke en sociale emoties. Het betreft hier de reactie van de persoon die gevoelig is geworden voor de vele levensstromingen in zijn omgeving en die in staat is de ze opwellingen gestalte te geven (te veruiterlijken) als een geschenk aan de samenleving waarbij hij virtuositeit ten toon spreidt.
Sterker kan het levensthema van Mansukh niet worden uitgedrukt: hij brengt een synthese tot stand tussen de oosterse en westers wijsheid en stelt die door middel van zijn vredesmissie in dienst van de hele mensheid.

De Progressieve Maanfasencyclus

Mansukh werd geboren tijdens de fase van de wassende maan.

Vanaf 7-3-1956 tot 3-5-1964, 2 tot 9 jaar Eerste Kwartier 4:39 Weegschaal, 5e graad Weegschaal in de Mandala: Een man onthult aan zijn leerlingen de beginselen van een innerlijke kennis waarop een ‘nieuwe wereld’ gebouwd kan
worden. Grondtoon: De noodzaak van jeugdige geesten om lering te ontvangen van een Meester die door zijn jarenlange ervaring in staat is geweest vaste en verlichte waarheden te bereiken, d.w.z. ‘zaad-ideeën’.

Mansukh is geboren inde Rift Valley van Kenia, een van de plekken op aarde waar beenderen van de oermens zijn gevonden. Ook wel de ‘navel ‘ van moeder Aarde genoemd. Opgegroeid in de natuur van Afrika tussen de Masai, een volk dat zeer spiritueel leeft. Urenlang kunnen ze op een been staan turen naar de horizon, zonder zich te bewegen. Hij noemt hen: meesters in meditatie. Samen met zijn vader (Dad) zit hij vaak bij hun vuren. (Boogschutter op het 4e huis en Jupiter in 11)
Opvoeding, ouders (Zon in Kreeft in 10) (Maan op de ASC) Mansukh gaat niet naar school maar wordt onderricht door zijn Indiase ouders. Zijn moeder (Mum) kan zelf niet lezen en schrijven. Zijn vader heeft in India meegemaakt dat Gandhi’s zoutmars langs het dorp kwam waar hij woonde. Gandhi is de grote Meester voor zijn ouders en ook voor Mansukh. Als kind leeft hij in sterke verbinding met de natuur en het zonlicht. Op 7-jarige leeftijd (Saturnus vierkant Saturnus) is Mansukh er getuige van dat een vriendje wordt geschept door een auto

Van 3-5-1964 tot 18-12-1971, 9 tot 16 jaar Volle Maan op 12:36 Steenbok
De 13e graad Steenbok volgens de Mandala:
Een vuuraanbidder mediteert over de uiteindelijke werkelijkheden van het bestaan. Grondtoon: Het subjectieve speuren naar uiterste waarheden voorbij de wisselwerking van de processen van leven en dood.

1965 (Saturnus -Pluto-oppositie: sextiel/driehoek Saturnus-r). Nu maakt hij de opstand van de MauMau mee en de jaren daarna wordt er steeds terreur uitgeoefend in zijn omgeving door rondtrekkende troepen. Mansukh heeft nog een oudere broer en twee zussen die voor hun veiligheid regelmatig naar Nairobi worden gestuurd. Hij niet.
1967 (Uranus over de Ascendant) Verhuizing naar Wales: om veiligheidsredenen verhuist het gezin Patel naar Engeland. Het is een cultuurshock voor de 12-jarige Mansukh.

Van 18-12-1971 tot 4-8-1978, 16 tot 23 jaar Laatste Kwartier op 19:42 Ram
De 20e graad Ram volgens de Mandala:
Een klein meisje geeft vogels in de winter te eten
Grondtoon: Het te boven komen van een crisis door mededogen
Inderdaad breekt voor Mansukh nu een crisistijd aan. Hij verlaat in deze fase het ouderlijk huis en nu komt het erop aan te onderzoeken welke waarden en normen uit zijn opvoeding hij zich echt eigen gemaakt heeft (Uranus-t op cusp 2). Voor zijn medestudenten wordt hij een steun en toeverlaat.
21 februari 1974 Eerste maanknoopreturn met 18 jaar 7 maanden.
1975 Studie biochemie aan de Universiteit van Bangor. Van zijn ouders krijgt Mansukh de ‘diva’, een licht dat op boter brandt. Zijn taak is dit (familie)licht ’s ochtends en ’s avonds brandende
28 april 1976 (Nept.-t opp. Venus-r) Mansukh ontvangt het Gebed van Franciscus van Assisi door wie hij zich -naast Gandhi – geïnspireerd weet.

12 december 1977 (Uranus -t conj, Sat.-r) Plotseling verlies van studievrienden door een auto-ongeluk.te houden. Dit is het begin van een totaal nieuwe fase in zijn leven.

21 maart 1977 Eerste ontmoeting (en herkenning!) van een van zijn toekomstige medewerkers, Rita Goswami, die hem vraagt of hij haar kan helpen met meditatie. Haar naam betekent beschermer van de kosmische wetten. (Saturnus-t over cusp 12) Mansukh ontmoet in deze tijd al zijn karmische vrienden: John Jones, Chris Barrington, Rita Goswami. Met hen gaat hij samenwonen, eerst 6 maanden in Pinewood en later in Maristowe in de Midlands. Periode van grote inspanning om zonder geld eigenhandig een woonhuis te (ver)bouwen.

1978 (Nog steeds Saturnus door 12) Confrontatie met de dood van een jonge kankerpatiënt

6 mei 1978 (Saturnus-t conj. Pluto-r en Uranus-t conj. Saturnus-r)Oprichting van de Life Foundation: er wordt spiritueel gebouwd.

Van 4-8-1978 tot 10-10-1985, 23 tot 30 jaar, Nieuwe Maan op 26:01 Kreeft
De 27e graad Kreeft volgens de Mandala:
Een hevige storm raast door een vallei waarin dure huizen staan. Grondtoon: Geconfronteerd worden met een sociale beroering welke een herziening van vaste waarden eist. Het thema is de overgang van leven naar liefde.
De tijd breekt aan waarin de Life Foundation de wereld intrekt. Een nieuwe cyclus breekt aan.

31 juli 80 (Saturnus-t op de Ascendant en Maan) Inwijding van de meditatieruimte met een lichtceremonie. Dad geeft de spirituele lessen van Gandhi door aan de groep.
Mansukh begint yogalessen te geven aan de universiteit. Kennismaking met Annie Jones en haar tweelingzuster Radhika, die zijn vrouw wordt. Het licht van zijn leven.(Saturnus door 1)
Mansukh bereidt zijn promotie voor op het gebied van kankertoxicologie olv. Prof. William Evans.(Jup.-t conj.Sat.-t vierkant Zon-r)
18.04.81 Dad ontmoet William Evans
1982 Aankoop van Maristowe House in de Midlands dat in 18 maanden verbouwd wordt tot een woonwerkgemeenschap voor de Life Foundation.
1982 .(Saturnus door 1) Reis naar India: 8 maanden. Eerste kennismaking met India en de grote spiritualiteit van het Indiase volk

09 maart 1982 (Pluto-t op cusp 2 conj.Neptunus-r) Bezoek aan de tempel van Ambe Ma, de godin van India. Hier ervaart Mansukh voor het eerst de kracht van de 4 windstreken en de 5 elementen. Hij vindt hier het licht , in het hart. Het licht van de ziel.

05 mei 1982 (Neptunus-t op het IC conj.de knopenas-r) Inwijding op de berg Arunachala. Hier materialiseerde Shiva zichzelf eerst in een zuil van Licht om vervolgens Arunachala te worden, de berg van de dageraad. Na deze ervaring weet Mansukh dat het leven zonder strijd geleefd kan worden, als mensen de kracht van het licht maar herkennen.. Ook bezoekt hij met zijn ouders de ashram van Maharishi.

Terug in Engeland
05 februari 1983 (knopen transit op de Zon) Mansukh introduceert het zingen in Maristowe

25 april 1983 (Knopen vierkant de asc en de r-knopen) Voorbereidingen nu de wereld in te trekken. Besluit hij in deze tijd zijn veelbelovende carriere als wetenschapper (oncoloog) op te geven voor zijn Missie?

10 mei 85 (Neptunus-t opp. Zon-r ; Jup.-t vierkant Sat.-r) Eerste voettocht van 1008 mijl dwars door Engeland

Van 10-10-1985 tot 2-12-1993, 30 tot 38 jaar Volle Maanfase op 10:40 Waterman
De 11e graad van Waterman volgens de Mandala:
Gedurende een stil uur ontvangt een man nieuwe inspiratie die mogelijk zijn leven zal veranderen.
Grondtoon: De noodzaak zich te verlaten op innerlijke inspiratie en begeleiding aan het begin van nieuwe ontwikkelingen.
Het thema is open te staan voor het neerdalen van geestelijke krachten en kracht putten uit de scheppende kracht van binnen.

1988 Meerdere voettochten waarbij kankerpatiënten worden geholpen zelfhulpgroepen op te zetten
02 september 1990 (Pluto-t conj. Sat.-r; Uran.-t en Nept.-t en Sat.-t door 4)) Het sterven van Mum is een tweede inwijding voor M

21 november 1991 (Sat.-t in 5 opp. Jup.-r; Uran.-t en Nept.-t door 4)) Dad overlijdt.

02 januari 1992 (Jup.-t vierkant Venus-r) Begin van de wereldreis van de FWF (Friendship Without Frontiers)

14 september 1992 (Tweede maansknoopterugkeer) De voorbereidingen beginnen die 7 vlammen vanuit de hele wereld zullen verenigen tot de wereldvredesvlam. Ontwikkeling van de Body Heart Mind-techniek en de Dru-Yoga.

Van 2-12-1993 tot 19-3-2001, 38 tot 45 jaar, Laatste Kwartier fase, op 17:39 Stier
De 18e graad Stier volgens de Mandala:
Een vrouw lucht een oude koffer in het open venster van haar kamer Grondtoon: De reiniging van het ego-bewustzijn.
Het sleutelwoord is hier zuivering.

31 juli 1999 (Uranus-t vierkant Sat.-r ; Sat.-t opp. Sat.-r; Nept.-t opp. Jup.-r) Aansteken van de wereldvredesvlam. Daarvoor keert Mansukh voor het eerst in 32 jaar terug naar zijn geboorteplaats Gilgil in Afrika.
Missie: Pluto in 12
Anderen deelgenoot te laten zijn van het geschenk van het Licht, het belang van het alleen zijn in stilte. Leven zonder strijd vanuit de kracht van het licht.

Mansukh beschouwt Dad als zijn genius. (Zon vrijwel op het MC) Het is Dads plan zoals Mansukhs leven zich ontwikkelt.
Ook voelt Mansukh zich zijn leven lang aangetrokken tot omstandigheden waar het lijden overheerst. (Saturnus in Schorpioen in 2) Leven dat vervuld is van mededogen, schept een intensiteit die ons dwingt diepgaander contact te
maken met het licht.

Mijn voornaamste bron: het boek van Mansukh “De verborgen kracht van het Licht’
Geboortehoroscoop: persoonlijke informatie.
Gertien Oosterhoff.

Advertenties
%d bloggers liken dit: