jump to navigation

Marguerite Yourcenar

Astrobiografie van Marguerite Yourcenar

door Lucrèce Roegiers

M. Yourcenar was een heel bijzondere vrouw. Daarom heeft ze reeds lang geleden mijn aandacht getrokken, toen ikzelf met de Latijnse taal, geschiedenis en mythologie bezig was.

Toen heb ik ‘Gedenkschiften van Hadrianus’ gelezen’.

In 1980 was Yourcenar de eerste vrouw die in de toen 345 jaar oude Académie française als lid werd toegelaten. De Franse criticus Matthieu Galey publiceerde naar aanleiding van haar verkiezing een aantal gesprekken met de auteur, die gebundeld werden in het boek Les yeux ouverts (1981).

Ik heb vooral dit werk, in vertaling, gebruikt als basis met daarnaast nog een biografie van haar op Wikipedia en één van het CIDMY (Centre International de Documentation Marguerite Yourcenar.

De paginanummers bij de cursieve tekst verwijzen naar het boek ‘Met open Ogen’.

Ze werd geboren op 8 juni 1903 om 8.00 u. in Brussel als CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Marguerite, Antoinette, Jeanne, Marie, Ghislaine.

Haar moeder stierf kort na haar geboorte aan kraamkoorts.

Maan in 4de huis in Schorpioen en heer van 12 , terwijl heer 4 zelf in 12 staat!

Ze bewonderde (Pluto conjunct)  haar vader (Zon)  om zijn zin voor avontuur, zijn weetgierigheid en zijn non-conformisme (oppositie Uranus).  (Wikipedia)

Zelf beschrijft ze haar vader als volgt:

‘ Hij was het type van de ontwikkelde, openhartige, avontuurlijke Fransman, ongelooflijk impulsief en onafhankelijk, een en al spontane opwelling die begon te steigeren als ook maar iemand zich in zijn zaken mengde en bij alles wat dreigde zich bij hem op te dringen….

Hij was iemand die helemaal op zijn impulsen en de grillen van het moment leefde, een geletterd man zoals de mensen dat vroeger waren, uit liefde voor de boeken, niet ‘om onderzoek te doen’ , of om zich systematisch van iets op de hoogte te stellen; een eindeloos vrije man, misschien wel de meest vrije man die ik heb gekend. Hij deed precies wat hij wilde, wat hij graag deed. En om de rest bekommerde hij zich weinig.’ p.28 (alles Zon in Tweelingen opp. Uranus)


Heel haar leven was ze bezig met taal en communicatie (Mercurius in Tweelingen, heer van huis 2, stellium in Tweelingen) Ze las heel veel.

Reeds als kind was ze zeer weet/leergierig (Zon in Tweelingen) maar het was geen oppervlakkige weetgierigheid (Pluto conjunct Zon in Tweelingen). Ze las samen met haar vader elke dag de grote auteurs zoals Ibsen, Maeterlinck, Shakespeare, Homerus,…

Met de hulp van haar vader leerde ze vanaf haar tiende Latijn, later Grieks, Italiaans en Engels.

Als kind van 9 jaar oud verhuist ze met haar vader naar Parijs wat voor haar een openbaring was. (Het progr. IC komt dan in Schorpioen).

‘ Voor mij was dat de aanvang van de grote droom over de geschiedenis, dat wil zeggen de wereld van alle levenden uit het verleden.’ p. 35

Zo blijkt ook uit haar werk geschiedenis en verbeelding samen te gaan (Neptunus in Kreeft).

Ze ontdekte eerst in Parijs (1911) en later in Londen (1914) de musea waar ze graag haar tijd doorbracht.

Op de bedenking ‘ U praat over musea zoals een ander zou praten over de bioscoop waar hij eens in de week naartoe ging.’ antwoordt ze:

‘In wezen heeft het daar ook iets van. Het was de geboorte van de verbeelding.’ p. 36

Op 18-jarige leeftijd publiceerde ze onder het pseudoniem ‘Yourcenar’ haar eerste werk ‘Le Jardin des Chimères’.

‘Het was een kort gedicht over Icarus, ditmaal niet beschouwd als voorloper van de luchtvaart, maar als symbool van het opstijgen naar het absolute.’ p. 55 (Jupiter in Vissen)

Het werd gevolgd door ‘Les Dieux ne sont pas morts, Sansot, 1922’. Beide werken leverden haar een klein succes maar later zei ze dat ze ze beter in de prullenmand had gegooid.

Jupiter T in Maagd op cusp huis 3 oppositie Jupiter R in Vissen

Jupiter T conjunct Mars R, heer van 10 (stimuleert energie om iets in het openbaar te beginnen)

Reeds in haar eerste werken komt het spirituele aan bod. Mercurius in Tweelingen in huis 11: haar gedachten worden zichtbaar voor het goed van de gemeenschap, en Vissen op cusp 9, het huis van het publiceren.

Haar pseudoniem ‘Yourcenar’ is haar persoonlijk masker.

Door een spel (Neptunus) komt ze samen met haar vader tot het anagram Yourcenar, een pseudoniem waar een symbool  (Y) in verborgen zit (Neptunus heer van het 8e huis) en die zelfs haar wettige naam geworden is.

In 1920 Neptunus T gaat over de Asc. en komt in huis 1 in Leeuw

Het pseudoniem geeft haar ook het gevoel van een bevrijding van familiebanden (Maan in Schorpioen in 4, heer van 12)

Op de vraag of ze er niet heeft aan gedacht haar voornaam te veranderen, zegt ze:

‘Nee, want mijn voornaam, die is specifiek ik. … Marguerite beviel me wel; het is een bloemennaam en via het Grieks, dat het weer heeft ontleend aan het Oudiraans, betekent het ‘parel’. Het is een mystieke voornaam.’ p.58

 

Het jaar 1929 is belangrijk voor M. Yourcenar.

Haar vader sterft dat jaar ( Uranus T conjunct Saturnus R op cusp 7).

Het is ook het jaar waarin ze haar eerste, echt gewaardeerde boek uitgeeft nl. ‘Alexis ou le traité du vain combat’ met een voor die tijd controversieel onderwerp, nl. homosexualtiteit.

Op 27 april 1928 komt Jupiter T op haar MC en doorloopt huis 10 tot 4 september 1929. Op 27 juli 1929  staat Jupiter T conjunct Mercurius R in Tweelingen in huis 10

Het was een controversieel onderwerp maar zij hield van de controverse evenals van auteurs die de controverse niet schuwden.

Uranus, heer van 7,  in Boogschutter oppositie Pluto conjunct Zon in Tweelingen in 11.

Ton van der Stap schrijft in zijn inleiding bij ‘Met open ogen’:

‘ Een wijsheid waarin zij gelooft, ontleent zij aan denkers en mystieken uit westerse en oosterse tradities, maar zij vindt die ook waar men haar niet direct verwacht; daar namelijk waar een mens, onopvallend misschien, denkt en leeft tegen de heersende opinie in. Want “denken zoals iedereen is nooit een aanbeveling; het is altijd een excuus. In elke tijd zijn er mensen die niet denken zoals iedereen, dat wil zeggen die niet denken zoals degenen die niet denken’ (Archives du Nord, p.72). Het heterodoxe trekt Yourcenar. Zij is door mensen, een keizer of een kleine burger, gefascineerd voor zover zij de kans om anders te zijn dan anderen hebben benut – of laten liggen.’ p. 14

 

We zien dat ze op vele terreinen fundamenten zal leggen op een nieuwe en grensverleggende manier in verband met de andere, de andere heel ruim bekeken. Saturnus is haar dominante planeet. Saturnus staat op cusp 7 in Waterman.

Vraagsteller.: ‘Wil men het met u eens zijn dan moet de mentaliteit van de meeste mensen een verandering ondergaan.’ Saturnus in Waterman maar ook Uranus oppositie de Zon in het mentale Tweelingen.

‘Zelfs als het onmogelijk is, moeten we het toch proberen. In de Bhagavad-Gita staat een passage waarin Krisjna tegen Arjoena zegt: “Strijd alsof de strijd ergens toe diende; werk alsof het werk ergens toe diende.” En u kent, meer in onze omgeving, het devies van Willem van Oranje: “Om iets te ondernemen is het niet nodig hoop te koesteren.”.’

Ze hield van vrijheid in de relatie en beschouwde iedereen als gelijken. Ze maakte geen onderscheid tussen mensen, noch qua leeftijd, noch qua sekse of stand. Waterman op cusp 7

Haar relatie met haar vader noemde ze uitstekend en ze beschreef ze als volgt:

‘ Hij was nauwelijks een vader. Een heer die ouder was dan ik – ik zeg niet een oude heer, ik ben nooit gevoelig geweest voor leeftijdsverschil, en dat ben ik nog niet – met wie je urenlang wandelde en dan over Griekse filosofie of Shakespeare praatte, … een vriend met wie je kerken en opgravingen ging bekijken,…’ p. 29

Op de vraag:‘ Die gelijkheid tussen vader en dochter, dat was toch een voorrecht.’ antwoordt ze:

Ja, dat was het, …het beste, dat wat het meest in het oog sprong als waardevol, het intellectuele contact, dat was al zo lang iets vanzelfsprekends, dat ik er niet bij stilstond.’ p. 30  Mercurius in Tweelingen, heer van 3

Contacten waren erg belangrijk voor haar, ze was heel contactueel ingesteld:  Zon conjunct Pluto in Tweelingenhet element lucht is sterk vertegenwoordigd. Het contact staat voor haar los van elk standsgevoel. (Oppositie Uranus)

Over haar gehele omgeving in haar kinderjaren zegt ze:

‘ Al die mensen bestonden voor mij ongeveer in gelijke mate: ze betekenden veel, en weinig.’ p. 21

‘Ik had ook neven maar ze waren niet belangrijker dan de zoon van de tuinman. Nee, standsgevoel beleef ik absoluut niet. Als ik vanmorgen met de loopjongen praat die de kleren komt terugbrengen die naar de stomerij zijn gebracht, dan voel ik geen enkel maar dan ook geen enkel verschil met wat er zou zijn gebeurd als ik indertijd met Churchill had gepraat. Het gaat doodeenvoudig om het contact met een mens.’ p.26

 

Na de dood van haar vader, maakt ze met de nalatenschap van haar moeder vele reizen, o.a. naar Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Griekenland.

Ze maakt haar geld op. Het materiële is né”iet belangrijk voor haar.

1931 -1941: Neptunus T doorheen huis 2 in Maagd (vervagen van waarden vb. geld)

Jupiter T loopt doorheen huis 2 van augustus 1932 tot augustus 1933: geld is geen probleem

Op de vraag ‘Had u geen materiële zorgen?, antwoordt ze:

‘ Nee, helemaal niet. … Het is altijd vervelend om over geld te praten. Mij vader had mij niets nagelaten. Ik moest duidelijk maken dat het vermogen dat ik van mijn moeder geërfd had, slecht beheerd bleek, overigens door een ander dan hij. En toen heb ik van wat ervan over was gewoon gezegd: laten we het opmaken. Daarna zullen we wel verder zien. Het materiële probleem stelde zich niet. Ik gaf onbekommerd geld uit, soms zat ik krap, soms niet. En daar prijs ik me gelukkig om. Ik beschouw het als een grote kans dat ik een tijdlang die absolute vrijheid had.’ p.88 -89

Ze wil geen slaaf zijn van geld. Het element aarde ontbreekt.

‘ Wat mijzelf betreft, is de keus tussen zekerheid en vrijheid altijd uitgevallen ten gunste van de vrijheid. En dan, ik heb een gruwelijke afkeer van bezit, van eigendom verwerven, van op je geld zitten, van het idee dat succes hebben bestaat in het opstapelen van geld.’ p. 90

 

In de loop van de jaren 30 geeft ze enkele onbelangrijke werken uit en op liefdesgebied wordt ze afgewezen waardoor ze totaal ontredderd is, ( Saturnus T conjunct Saturnus R op cusp 7) maar ze wordt opgevangen door een Griekse vriend. Ze gaan uiteen in 1937.

In de aanloop naar de oorlog zal ze in 1939 naar Amerika vertrekken op uitnodiging van Grace  Frick met wie ze tot de dood van Grace zal samenleven.

Voor ze vertrekt naar Amerika geeft ze nog een belangrijk werk uit : ‘Le coup de grâce’ over haar liefdesontgoocheling.

Haar vertrek naar Amerika betekent een breuk in haar leven en in haar carrière.

Saturnus T gaat over het MC op 15 april 1939 en op 13 april staat Pluto T conjunct Venus radix in 12 in Kreeft  

Januari 1939 uitgaande conjunctie van Venus T met Maan Radix in Schorpioen in 4

 

Over ‘La petite Sirène’, een toneelstukje, gebaseerd op het sprookje van Andersen, zegt ze: ‘Het vormde het breekpunt tussen mijn leven van voor 1940 dat vooral op het menselijke ras was geconcentreerd en dat van daarna waarin de mens beleefd wordt als iets dat op de achtergrond van het geheel beweegt.’ p. 194

 

Ze geeft in Amerika een tijdlang les om den brode en ze zal na de oorlog in Amerika blijven.

In 1947 krijgt ze het Amerikaanse staatsburgerschap.

9 juli 1947 Saturnus T in Leeuw oppositie Saturnus R in Waterman

20 juli Saturnus T conjunct Asc. in Leeuw

In 1950 koopt ze samen met Grace een landhuis op Mount Desert Island. Men leeft er verbonden met de natuur. De naam van het eiland verwijst toevallig (?) naar eenzaamheid,

Ze hield haar leven lang van eenzaamheid (Venus in 12), eenzaamheid die ze niet als iets negatiefs beschouwde maar als een leerschool o.a. voor zelfstandigheid. (Saturnus op cusp 7 in Waterman)

‘Het is de taak van ieder van ons om het gebaar te stellen dat de hand reikt aan een ander, en tegelijk nooit te dwingen. Maar misschien moet je de eenzaamheid ook liefhebben om te bereiken dat je niet alleen bent.’ p.237

Hier schrijft ze haar belangrijkste werken, gericht op geschiedenis en vooral antieke cultuur.

Ze hield erg veel van geschiedenis:  Venus in Kreeft

 

In 1951 publiceert ze ‘Les mémoires d’Hadrien’, een biografische roman waarmee ze meteen grote bekendheid verwierf. In januari staat Saturnus T conjunct Mars R, heer van 10

Maart 1952 staat Jupiter T conjunct MC

25 jaar onderzoek en reflecties over de Romeinse keizer mondden uit in een nieuw portret in de vorm van een lange brief en opgesteld in de 1ste persoon.

 

Ze stelt het als volgt: ‘Men mag zelfs aannemen dat elk groot literair werk –roman of ander– of kunstwerk zonder meer, altijd een lange, gedeeltelijk ondergrondse, voorgeschiedenis heeft. Het kent de trage groei van bomen en planten, en wel zo dat heel die groei en maturatie blijvend tot de substantie van het boek of kunstwerk behoren’. Wikipedia

Voor ze een onderwerp beschreef, informeerde ze zich grondig: Pluto conjunct Zon in Tweelingen; Mercurius in Tweelingen, heer van 2 en 3.

In de inleiding schrijft Ton van der Stap over ‘Mémoires d’Hadrien’: ‘Met de biografie heeft dit boek de grondige kennis van Hadrianus’ milieu en van de oudheid gemeen, waardoor het instaat voor een historische betrouwbaarheid die ook door vakmensen wordt erkend.’ p. 9

 

Verder schrijft hij over haar beste boeken dat ze ‘een panoramische breedheid van perspectief hebben en een zeldzame diepgravendheid.’ p. 13

 

Zelf zegt ze ‘ik geloof dat je je onderwerp helemaal in je moet laten doordringen, totdat het uit de grond opkomt, als een plant die zorgvuldig is begoten.’

Ze besteedde heel veel tijd aan de vormgeving van haar werken. Ze hield zich eerst bezig met diepgaand onderzoek naar het onderwerp : Maan in Schorpioen  en Mercurius, heer van 3 op Maagd

Vooral de hoofdpersoon wou ze helemaal doorgronden voor ze begon te schrijven.

‘ Voor mij zijn in ieder geval de grote onthullingen over mijn personages tot stand gekomen door bepaalde reëele details, bepaalde contacten, bepaalde incidenten, bepaalde voorwerpen.

Wat Hadrianus betreft, noem ik bijvoorbeeld bepaalde verscholen informaties, aangetroffen in maar heel weinig bekende documenten, die nauwkeurig vermeldden dat Hadrianus op die en die dag om zes uur ’s morgens op die bepaalde plaats in Egypte was. Uit zo’n gegeven komt een hele dag te voorschijn.’ p. 63

 

Vraagsteller: ‘Maar was er nu werkelijk zoveel tijd nodig om een dergelijke tekst te schrijven, als je een onderwerp zo beheerst als u?’

Alles moet worden gecontroleerd, alles moet worden herlezen, alsof je er niets van wist. De kennis die je hebt is nooit grondig genoeg.’ p.188

 

In zijn inleiding schrijft Ton van der Stap:

‘Maar toch is het net of zij in de voorhanden gegevens, die het onderwerp haar verschaft, telkens aanleiding vindt tot een beschouwing waarin feitenkennis geconfronteerd wordt met een levensvisie, die opvalt door een volslagen onbevooroordeelde observatie.’ p .15

Mercurius in Tweelingen, heer van huis 3

Zon conjunct Pluto in Tweelingen oppositie Uranus in Boogschutter vierkant Jupiter in 8 in Vissen.

En hij gaat verder:

‘ Op die manier bestaat de opbouw van haar voornaamste werken – wat overdreven gezegd –eigenlijk uit een aaneenschakeling van korte essays (Tweelingen), wisselend van toon (Tweelingen), sprankelend (Zon) en diepzinnig (Pluto), die nu eens een historisch tableau schilderen (Kreeft), dan weer overpeinzingen zijn (Vissen) bij zulke veronachtzaamde bezigheden als eten of slapen, dan weer eens een standpunt formuleren ( Saturnus) over actuele zaken als milieuverontreiniging of respect voor de fauna.  Men zou, in deze zin, Yourcenars hele oeuvre kunnen beschouwen als een totaliteit; een met behulp van de geschiedenis (Kreeft) en de mythe (Vissen) beschreven visie (Jupiter) op de wereld , die zich uitdrukt op tientallen manieren (Tweelingen), naar aanleiding van tientallen in het leven of de historie ontmoete gebeurtenissen (huis 3 in Maagd).‘ p. 15

 

Daarna besteedde ze heel veel zorg aan de vorm : Steenbok op huis 6

‘ En als u gesteld bent op de kleine hebbelijkheden van een schrijver, dan kan ik er u wel een noemen: bij de derde of vierde keer nakijken lees ik mijn tekst door gewapend met een potlood en dan haal ik er alles uit wat kan worden weggelaten, alles wat me overbodig lijkt. Dat zijn mijn triomfen; ik schrijf dan onder aan de pagina: zeven woorden eruit, tien woorden eruit. Dat vind ik heerlijk; het overbodige is eruit.’ p. 227

 

Alleen de perfectie was goed genoeg. Soberheid was voor haar heel belangrijk (huis 6 op Steenbok). Hoewel ze in de onderwerpen altijd een vernieuwende en vaak controversiële stelling innam (Saturnus in Waterman) en dit vooral op vlak van intermenselijke relaties (Waterman op huis 7) had ze een heel eigen stijl die sober en eerder conservatief was (Saturnus heer van 6)

Nu verdeelt ze haar tijd tussen Europa en Amerika en tussen reizen en schrijven. Stellium in Tweelingen.

Ze herschrijft het verhaal van Zeno, gebaseerd op een oud geschiedkundig werk van de Nederlanden en op documetnen van de geschiedenis van haar familie. Zeno verzet zich tegen alles, o.a. tegen de universiteiten, tegen het gezin, tegen gezagdragers, …en het is in die zin een contesterend boek. Het wordt gepubliceerd in 1968 onder de titel ‘L’Oeuvre au noir’ een titel waaruit reeds haar pessimisme blijkt ten aanzien van de toestand van onze planeet. Het boek kent een enorm succes en ze ontvangt  met unanimiteit van stemmen de Prix Femina

Tussen mei 1968 en februari 1969 gaat Saturnus T heen en weer over het MC

Van 1969 tot juli 1972 gaat Saturnus T doorheen huis 10 (= erkenning op publiek vak)

December 1968 staat Uranus T conjunct Jupiter T conjunct Mars R in Weegschaal in huis 3

Van januari tot juli 1968 gaat Neptunus T heen en weer over haar Maan R in Schorpioen in huis 4

In 1970 krijgt ze haar eerste grote onderscheiding: ze wordt verkozen als buitenlands lid van de Académie royale de Langue et de Litérature française de Belgique.

Maatschappelijk gezien speelt ze een voortrekkersrol. MC op Ram.

Na een korte reis naar Europa zal ze een tiental jaren in Amerika verblijven voor de verzorging van haar ongeneeslijk zieke vriendin Grace Frick. Ondertussen werkt ze aan een trilogie over de geschiedenis van haar familie en haarzelf (Le Labyrinthe du monde).

Want naast geschiedenis was haar afkomst een belangrijke inspiratiebron voor haar werk. Ze wilde alles doorgronden. Maan in huis 4 in Schorpioen driehoek Venus in Kreeft

Details, nauwkeurigheid zijn zeer belangrijk (Maagd op huis 2 en 3)

In 1974 verschijnt ‘Souvenirs pieux’, de geschiedenis van haar familie aan moeders zijde.

In 1977 verschijnt ‘Archives du Nord’, de geschiedenis van haar familie aan vaders kant tot haar eigen geboorte.

Ton van der Stap schrijft in zijn inleiding:

‘ Op die manier heeft lange tijd de merkwaardige situatie bestaan  dat Marguerite Yourcenar door velen als één van de grootste hedendaagse auteurs werd beschouwd, terwijl die opinie in de Franse en internationale pers op geen enkele wijze werd weerspiegeld.’

MC in Ram heeft geen bezetting (bleef lang onbekend bij de media)

En hij vervolgt: ‘Daarin is pas verandering gekomen na 1977 met de publicatie van ‘Archives du Nord’. Het is raadselachtig waarom juist dit boek, over het voorgeslacht van Yourcenars vader, in Frankrijk zo’n explosief succes is geworden.’

Van mei 1977 tot juni  gaat Jupiter T over Mercurius R,  Zon R en Pluto R in Tweelingen in huis 10 wat op het succes wijst in verband met grondige informatie uitwisseling ervan op een communicatieve manier.

Van september 1977 tot april 1978 gaat Jupiter T  heen en weer over Neptunus R in Kreeft in huis 11. Heer van Kreeft staat in huis 4 in Schorpioen (familiekroniek)

Jupiter is heer van huis 5

Grace Frick sterft in november 1979  waarna M. Yourcenar opnieuw naar Europa reist, ze herleeft en schrijft weinig. Vanaf nu regent het onderscheidingen voor Marguerite Yourcenar. Ze wordt o.a. op 22 januari 1981 als ‘Onsterfelijke’ opgenomen in de Académie française

Jupiter T conjunctie Saturnus T in Weegschaal in huis 3 (Succes en erkenning op vlak van communicatie)

Uranus T conjunct Maan R in Schorpioen in huis 4 ( ongewone populariteit i.v.m. afkomst)

Maan T in huis 1 in Leeuw (persoonlijke populariteit)

Zon T in Waterman in huis 6 (ze is bezig met vernieuwing op vlak van haar werk)

Ze was een intellectuele vrouw maar niet puur intellectueel. (Vissen op 8…)

‘Nee, zeker niet, ik was geen pure intellectueel, daarvoor hebben sensaties, toevalligheden, de mensen  en als u wilt dromen altijd te veel voor mij betekend…’ p. 122

 

Ze hield erg van mystiek, spiritualiteit, riten en ze voelde zich aangetrokken door wat magisch of mysterieus is Neptunus in Kreeft, heer van 8

Het schrijven zelf noemt ze ‘een mysterie’.

Al op jonge leeftijd las haar vader haar boeken voor.

‘Hij heeft me ook Maeterlinck voorgelezen, onder andere Le trésor des humbles, en daaraan heb ik een voorliefde voor het mystieke overgehouden, die zich sindsdien alleen maar heeft ontwikkeld.’ p. 34

Op de vraag of ze als kind iets van een mystieke onrust heeft gekend, antwoordt ze:

‘Eerder mystieke intuïties. Laten we het een belangstelling noemen, een vermogen om deel te hebben, dat in wezen religieus is, in de echte zin van het woord, dat immers ‘verbinden’ betekent. Ik ben misschien niet geboren voor de onrust. Meer voor het verdriet, voor het eindeloze verdriet van het verlies, het gescheiden worden van geliefde wezens, voor het lijden van anderen, mensen en dieren, dat me ontstelt en kwaad maakt; voor het lijden onder de wetenschap dat zoveel mensen zo misleid zijn en arm (Venus in Kreeft in 12).

Als kind was ik erg gevoelig voor religieuze feesten, voor de voorstellingen van engelen en heiligen. Ik voelde heel goed aan, zij het op een onhandige en naïeve manier, dat daar een – hoe zal ik het zeggen, op de een of andere manier radioactieve, onzichtbare en intens geladen wereld was. Mijn religieuze opvoeding is vroeg gestopt, maar ik prijs me gelukkig dat ik die heb gehad, want dat is een toegangsweg naar het onzichtbare, of als u wilt het innerlijke. …

’ p. 39 ( Vissen in huis 8)

‘ In de periode van mijn leven die u bewogen noemt, mijn tijd in Griekenland en Italië, vertegenwoordigde de mythe, het beroep op de mythe, dat intense, diepe gevoel met alles verbonden te zijn’ p. 40 Jupiter in Vissen in 8

Neptunus in Kreeft in 11, heer van 8

‘Maar wat me in de ceremonies ontroert, is een zekere poging tot deelhebben, op een niveau waar iedereen bijkan, en dat is belangrijk, want dat gebeurt zo goed als nooit op het niveau van het verstand; begrippen worden door de mensen geïnterpreteerd en ieder doet dat op zijn manier. Ceremonies (of feesten, wat op hetzelfde neerkomt) waarin mensen zich solidair voelen, dat is iets moois, een soort fellere vorm van leven.’  p. 42-43

‘Toen ik nog erg jong was, had ik de indruk – …- dat ik moest kiezen tussen de godsdienst zoals ik die om mij heen zag, de katholieke godsdienst dus, en het heelal; ik prefereerde het heelal. Dat ervoer ik als kind als ik uit de kerk kwam en door het bos van Le Mont Noir liep. Op dat moment leken mij die twee aspecten van het heilige onverenigbaar. Het een leek me veel ruimer dan het ander: de kerk hield het woud voor mij verborgen.’ p. 46

‘Ik heb bijgevolg op een goede dag gemerkt dat ik moest kiezen tussen een groep willekeurige dogma’s en alles; ik heb gekozen voor alles.’ p.47

‘ … het feit dat ik altijd, zelfs in mijn jeugdjaren, zodra het ging om een menselijke relatie die werkelijk van belang was, …, heb geprobeerd die in de schemering te laten die zo goed past bij het wezenlijke.’ p. 237 voetnoot

Ze, hield ook veel van dromen.

Reeds bij haar eerste uitgaven was de droom duidelijk aanwezig.

Le Denier du rêve (1934, roman)

Les Songes et les Sorts ‘(1939)

‘En de laatste tekst van het boek zal een droomverhaal zijn van maar enkele pagina’s, waarin een kind van tevoren zijn leven droomt: Une belle matinée.’p. 61

‘Het is een periode van chaotische productiviteit. Ik heb de indruk dat er een erg poëtiosch levensgevoel aan te grondslag lag, en mijn personages blijven, zoals ik zei, dicht in de buurt van de mythe. … dat kun je zien in Le songes et les sorts –…–, een studie over de mythische structuur in de droom. Dat wil zeggen dat mijn metafysiek zich in die tijd uitdrukte door het  onderzoeken van de mythe.  … De mythe was voor mij een manier om het absolute te benaderen. Om te proberen onder de concrete mens te ontdekken wat er in hem aan duurzaams of als u wilt, met een groot woord, aan eeuwigs schuilgaat.’ p. 91

Ze hield niet van literaire Scholen (Pluto in 11).

‘Literaire groepen of bewegingen kunnen nooit iets anders opleveren dan loos gepraat, en dan nog! Gepraat vol nabauwerij en onzin.’ p. 94

Ze was ook niet onder te brengen in één ervan. Ze staat helemaal zelfstandig.

In zijn inleiding schrijft Ton van der Stap het volgende:

‘ Noch toont zij veel geestdrift voor literaire scholen. Haar werk staat terzijde van wat men gemakshalve ‘stromingen’ noemt. Het vormt, als elke echt grote literatuur, in de eigenheid van zijn persoonlijke onderneming een kunstwerk op zich.’  p. 15

Asc. leeuw oppositie Waterman; Asc. anderhalfvierkant Uranus halfvierkant Saturnus

en Uranus in huis 5 in Boogschutter (ze is zelfstandig in haar voortbrengselen en ze mikt hoog)

Ze was iemand die zeer sterk was in het verzamelen van informatie en zeer vlot was in contacten, anderzijds ging ze resoluut haar eigen weg op een vurige en overtuigende manier. Daarnaast voelde zich vooral goed in het ‘heel-al’ de mystiek, de mythe, de verbondenheid met alles. T-vierkant in beweeglijke tekens: Pluto in Tweelingen in 11 oppositie Uranus in Boogschutter in huis 5 vierkant Jupiter  in Vissen in 8 vierkant Pluto.

Haar hele leven is ze naar buiten gekomen op een communicatieve manier nl. door haar boeken, lezingen, contacten met vele personen en op allerlei niveaus en het omvatte de gehele wereld. Ze trok zich immers het lot aan van alle wezens overal ter wereld, ze informeerde er zich grondig over en kwam er voor op. Asc. Leeuw, heer van Asc. in Tweelingen in 11.

Ze sterft op 17 december 1987 aan de gevolgen van een hersenbloeding. Ze was 84 jaar oud: 3 omlopen van  Saturnus, 1 omloop van Uranus had ze volbracht. Haar as is begraven op een klein kerkhof in het dorp waar ze woonde op Mount Desert.

Op 16 december staat slechts 1 planeet boven de horizon nl. Jupiter in Ram in huis 9. Alle andere hebben zich verzameld in het onderste kwadrant rechts.

Saturnus T maakt een conjunctie met Uranus R in conjunctie met Uranus T en Zon T in Boogschutter in huis 5, ook Mercurius staat in Boogschutter in huis 5 op 4° van Uranus R

Maan T in Weegschaal gaat over het IC en staat in oppositie met Jupiter T

Venus T en Neptunus T staan in Steenbok, Venus in 6, Neptunus als heer 8 in 5.

Ze hield erg van de natuur en ze was heel verontrust over de evolutie op onze planeet. Ze was actief op vlak van ecologie, reeds voor het probleem in de media kwam. Ze had inzicht in de problematiek in zijn geheel en ze deed actief mee aan acties, gaf grote giften aan organisaties, leefde ernaar en kwam daar voor uit. Ze was voor 95% vegetariër uit eerbied voor de dieren.

‘ Wat mij belangrijk lijkt, is dat wij gevoel hebben voor een leven dat is opgesloten in een vorm die van de onze verschilt.’ p.304

‘ Het zal nooit te laat zijn voor de poging om iets goeds te doen, zolang er op aarde nog één boom, één dier en één mens is’. p. 302

En dan: de zee geeft lucht. Je hebt het gevoel op een grens te wonen tussen het heelal en de mensenwereld.’ p. 131

Ze had zelf haar grafschrift laten maken: ‘Plaise à Celui qui Est peut-être de dilater le cœur humain à la mesure de toute la vie’ (uit L’Oeuvre au Noir).

Deze ecologische wens van universele liefde voor alle soorten (mensen, dieren, planten en mineralen) was ook opgenomen in haar testament dat al haar bezittingen schenkt aan organisaties van natuurbehoud en hulp aan de armen.

 

***

Advertenties
%d bloggers liken dit: