jump to navigation

Osho

De horoscoop van Osho, door Mark Vermeer

 

Voor Osho heeft geestelijk leven een andere betekenis dan tempels of kerkenbezoeken of heilige boeken lezen of God aanbidden. Er is voor hem een oprecht individualisme nodig, ( waterman op cusp 9 en Heer 12 is Venus in 8,

Venus vierkant Uranus) het staat geen enkele afhankelijkheid toe. -Saturnus in huis 8. –

Waarheid is alleen gevonden in het alleen zijn van de mens. Spiritualiteit betekent voor hem; jezelf vinden. (Pluto oppositie Saturnus; Pluto = onthulling, diepste waarheid, Saturnus = innerlijke autoriteit, 8ste huis = gebied waar het ego een psychologische dood sterft). 

Kindertijd: 

In zijn eerste prille jaren was hij zo eenzaam (Heer 1 en stellium in Steenbok) dat hij ervan begon te genieten. (Neptunus,  oppositie IC = verinnerlijking vanuit de vroegste jeugd).

Ik genoot ervan en begon genoeg aan mezelf te hebben, ik was van niemand afhankelijk. (Uranus vierkant Maan, steenbok in 8 = onafhankelijk gevoelsleven op het gebied van normen en waarden van de ander.

Osho is opgevoed door zijn grootvader van moeders kant. Zijn grootouders merkten dat hij van zijn alleen zijn genoot en dat het hun plicht was om hem daarbij niet te storen. Zijn eigen moeder kwam pas na 7 jaar in zijn leven, toen hij al opgegroeid was en een eigen stijl van leven had.  ( Maan in steenbok vierkant Uranus = een afstand tot de moeder) Daar is hij heel vrij van geworden doordat zijn moeder niet bovenop hem zat.

De opstandige geest; (Uranus vierkant Maan) 

Zover mijn herinnering reikt is er maar een spel geweest waar ik van hield;argumenteren over alles. (Zon, heer 3,  in Boogschutter oppositie ascendant Tweelingen, en nog belangrijker, een Mercurius/Mars conjunctie: het “debat”)

“Er waren maar weinig volwassenen die mij konden uitstaan en begrijpen daar was al helemaal geen sprake van”. (Mercurius in Steenbok) “Mijn belangstelling is dezelfde gebleven; tot de uiteindelijke waarheid te komen , de zin van het leven, waarom ben ik hier”. “Ik was vast besloten niet te rusten voordat  ik het antwoord vond”. (Maan in Steenbok in 8, Saturnus in 8 oppositie Pluto) 

“Het overlijden van mijn grootvader was mijn eerste ontmoeting met de dood”.

“Een ontmoeting en nog iets, niet alleen maar een ontmoeting anders zou ik de ware betekenis ervan gemist hebben. (Pluto oppositie Saturnus in 8).

“Ik zag de dood en nog iets dat niet stierf, dat boven het lichaam zweefde, eruit ontsnapte…. De elementen”. “Die ontmoeting heeft heel mijn levensloop bepaald, ze gaf me richting of beter gezegd een ruimte die ik daarvoor niet kende. “Alleen in de dood van een dierbaar mens kan men de dood ontmoeten.

(Pluto oppositie Saturnus in 8). Wanneer liefde (Venus) en dood (Pluto) u omringen is er sprake van een transformatie (8), een geweldige verandering alsof er een nieuw mens geboren wordt. U zult nooit meer dezelfde worden. (Pluto oppositie Saturnus Maan in 8).”Gelukkig was ik urenlang met mijn stervende grootvader samen en hij stierf langzaam”. Ik kon voelen hoe de dood langzamerhand over hem heen kwam en zag er de grote stilte van.  In die eerste 7 jaren was ik innerlijk  echt een harde individualist geworden. (Maan-  Saturnus in Steenbok vierkant Uranus) “Nu was het onmogelijk me nog op te leggen wat ik moest doen”. 

Op zoek naar het onsterfelijke: (Saturnus in 8 oppositie Pluto)

In mijn jeugd was het een van mijn hobby’s om achter alle uitvaartstoeten aan te lopen. (alles in 8).

Mijn ouders maakten zich er voortdurend zorgen om, ze zeiden; “je kent die man helemaal niet die gestorven is, je bent geen familie, je bent geen kennis, je verspilt je tijd, want in India kan een uitvaart wel 4 tot 5 uur duren”.
 ( Venus in steenbok in 8 = houden van de
dood 

Mijn grootvader van moeders kant vertelde me vaak dat hij toen ik geboren werd, een astroloog een geboortehoroscoop had laten maken. De astroloog zei dat het hem onmogelijk leek dat ik langer dan 7 jaar te leven zou hebben.

(transit Saturnus maakt als Osho 7 jaar oud is een vierkant naar radix Saturnus in 8 en een vierkant naar radix Pluto  in 2, die weer een oppositie maakt met Saturnus in 8). 

Volgens deze astroloog zou Osho elke 7 jaar de dood onder ogen moeten zien

(transit van Saturnus naar radix Saturnus in 8 elke 7 jaar).

En zo waren mijn ouders en familie altijd bezorgd dat ik zou sterven steeds als er weer 7 jaar verstreken waren werden ze bang.

Mijn 7de  levensjaar heb ik overleefd maar ik had wel een hele diepe doodservaring (Pluto oppositie Saturnus in 8). Niet van mijn eigen dood ,maar die van mijn grootvader. En ik was zo aan hem gehecht dat zijn dood mijn eigen dood leek – Pluto oppositie Maan in 8 + heer 2 in 8. – Op mijn eigen kinderlijke manier ging ik zijn sterven nadoen,  – heer 5 in 8 – drie dagen lang wilde ik niet eten en drinken want dat voelde ik als een verraad aan hem. Hij was als een stuk van mezelf (Maan in 8), met zijn aanwezigheid en  zijn liefde was ik opgegroeid. Ik wou niet leven, ik bleef in leven maar die 3 dagen waren toch een doodservaring.  Op een bepaalde manier was ik gestorven en ik besefte dat en ik voelde dat de dood onmogelijk is. (transit Saturnus vierkant radix Saturnus in 8 en vierkant P in 2)

Toen Osho 14 jaar oud was werd zijn familie opnieuw bang dat hij ging sterven. Hij zei tegen hen; “als de dood komt, zoals de astroloog voorspeld heeft, dan kan ik beter zorgen dat ik voorbereid ben en waarom zou ik de dood aan het toeval overlaten, als ik sterven moet dan maar liever bewust”.

-Pluto oppositie Saturnus Maan in huis 8 –

Hij ging 7 dagen in retraite om de dood af te wachten. (controle willen hebben over de dood, Steenbok op 8 . Hij ging in een eenzame tempel liggen en sprak met de priester af dat die hem een keer per dag wat eten en drinken zou brengen en verder lag Osho daar de hele dag op de dood te wachten. -transit Saturnus conjunctie radix Pluto oppositie Maan Saturnus in 8 -.

Er gebeurde van alles in die 7 dagen maar de grondtoon was deze, als je voelt dat je gaat sterven wordt je kalm en stil. Niets baart nog zorgen omdat alle zorgen met het leven te maken hebben. Wanneer u de dood volkomen aanvaardt ontstaat er een afstand. Het leven met al zijn zorgen en ergernissen beweegt zich van u af. In zekere zin stierf ik toen maar daarbij leerde (Saturnus) ik dat er iets onsterfelijk (Pluto) bestaat. (Pluto oppositie Saturnus in 8 ) 
( heer 2 in 8 ).

Verlichting, een breuk met het verleden;

Vanaf mijn vroegste kindertijd was ik verzot op stilte. (Stier op 12, Venus als heerser in Steenbok conjunct cusp 8). Vaak bleef ik maar stil zitten zolang ik het vol kan houden. 

Zolang ik me kan herinneren- sinds mijn prilste kindertijd- heb ik de poort naar verlichting gezocht. ( Pluto oppositie Saturnus,  Maan Steenbok in 8).

Als Osho 21 jaar oud is, is het jaar dat hij verlichting bereikt. (In dat jaar maakt transit Saturnus opnieuw een vierkant met radix Saturnus en een vierkant met radix Pluto) +  transit Uranus vierkant radix Uranus). Dat ene jaar was geweldig. Ik was omringd door niets dan leegte, elke aanraking met de wereld had ik verloren. (Neptunus transit maakt ook een vierkant met radix Pluto en radix Saturnus) Mijn enige zorg was om dieper en dieper in mezelf te gaan en de poort was zo magnetisch en de aantrekkingskracht zo reusachtig sterk.

De dag waarop ik verlicht werd betekend gewoon de dag waarop ik besefte dat er niets te bereiken valt. We zijn al goddelijk en we zijn al volkomen zoals we zijn. In de periode en dag  van zijn verlichting ­ 21 maart 1953- had Osho transit Saturnus zelf weer in 8 staan, na een hele omloop, bezig zijnde geweest met de dood, het was tijd voor een nieuw niveau).  Transit Uranus stond op die dag oppositie met de radix Maan, een bevrijding of deconditionering van het verleden of het onbewust automatisch gedrag. En Uranus ging op deze dag van retrograde naar direct lopen en was dus heel sterk aanwezig.

Mijn verlichting vond plaats toen ik volkomen ontspannen was, zo gebeurt het altijd. Ik had alles geprobeerd en toen zag ik de kleinheid van elk streven in en liet mijn hele plan varen. Ik zette het helemaal uit mijn hoofd en 7 dagen lang leefde ik zo gewoon mogelijk. De mensen bij wie ik toen woonde, waren erg verbaasd omdat het de eerste keer was dat ze me een gewoon leven zagen leiden. Daarvoor had ik me altijd strikte regels opgelegd. (Uranus – Maan Steenbok in 8).

In de 2 jaar dat ik bij die familie woonde hadden ze me gekend als iemand die om 3 uur ’s morgens opstond, 7 of 8 kilometer liep of hard liep en dan een bad nam in de rivier. Het programma stond volkomen vast. Ook als ik koorts had of ziek was, ik ging gewoon op dezelfde manier door. (cusp 6 Schorpioen = fanatiek, vastberaden en heer 6 = Pluto oppositie Saturnus Maan Steenbok. Met discipline en structuur. Ze hadden me gekend als iemand die urenlang stil zit te mediteren. (Saturnus -135- Neptunus, vormgeven aan meditatie.)

Vanaf mijn prille kindertijd heb ik graag verhalen verteld, ware en zelfbedachte. (Zon Boogschutter, heer 3, en een Tweelingen Ascendant ) Al vermoedde ik toen totaal niet dat ik daardoor de spreekvaardigheid kreeg die me na mijn

verlichting zo geweldig van pas zou komen.  Ik had me maar in een ding geoefend ( Steenbok)  en dat was praten (Mercurius),  zodat het niet moeilijk was om over de verlichting te gaan praten, hoewel het nog jaren duurde om

mijn woorden te verfijnen (Mercurius in Steenbok) en iets van mijn stilte , van mijn vreugde echt goed onder ¿ woorden te brengen.

Het onzegbare zeggen, de stilte tussen woorden (Saturnus als heerser van Mercurius -135- Neptunus) 

Bij bijna iedereen komt de kwestie wel eens boven dat de manier waarop ik spreek wat vreemd is. Het is technisch fout, er gaat bijna 2 keer zoveel tijd in zitten (Mercurius in Steenbok). Mijn spreken is eigenlijk een van mijn middelen tot meditatie (Mercurius driehoek Neptunus). Ik spreek niet om u een boodschap te geven, maar om u gedachtegang stil te zetten. (Mercurius in Steenbok driehoek Neptunus)

Osho bracht meditatie in de openbaarheid (Vissen op het MC), maar hij kwam op de grote massa die zich niet in zijn bedoeling hadden verdiept heel vaag en ongrijpbaar over. (MC in Vissen)

Mijn doel is uniek:  ik gebruik woorden alleen voor de korte stiltes ertussen. De woorden op zichzelf zijn onbelangrijk, dus ik kan van alles zeggen wat elkaar tegenspreekt,wat zinloos is, omdat het alleen om die korte hiaten gaat. De woorden komen op de tweede plaats, de stiltes tussen de woorden daar gaat het om. Gewoon als middel om u een gevoel van meditatie te geve

Ik moet wel grappen maken, omdat de dingen die ik  zeg zo subtiel en diepzinnig zijn, dat u in slaap valt,als ik simpelweg doorga ze u te vertellen en dan niet in staat bent te luisteren of iets te begrijpen. Hoe dieper de waarheid die ik u moet vertellen (Mercurius in Steenbok) des te beroerder de grap die ik erbij uitzoek. Osho kon met mensen communiceren over spiritualiteit (heer 1 =Mercurius driehoek Neptunus) en tegelijkertijd praten met humor ( Steenbok).

Tijdens de studietijd van Osho was zijn hoofdvak filosofie (Zon in Boogschutter) en daarnaast wint hij tal van prijzen in debatwedstrijden. (Mercurius conjunct Mars).

Later wordt hij docent filosofie van de universiteit van Iabalpoer. (Zon Boogschutter). Zijn onconventionele en uitdagende wijze van doceren trekt veel studenten, ook als toehoorders. (heer 9 is Uranus in 11e huis). In de loop van de jaren besteedt hij steeds minder tijd aan zijn professoraat en begint als spreker heel India door te reizen. Aan het eind van zijn voordrachten leidt Osho vaak meditaties ( Neptunus oppositie MC vissen).

De eerste meditatiecentra die hieruit ontstaan, zijn bekend als levens bewustwordingscentra. Met behulp van deze centra zou ik de moderne mens graag op wetenschappelijke wijze kennis willen laten maken met meditatie, niet alleen in intellectuele zin, maar hem kennis laten maken met meditaties d.m.v. ervaring.  Sommige dingen kunnen we alleen weten door ze te doen. (Cusp 12 stier, concreet praktisch op het gebied van meditatie Heer 12 in 8, richt zich op de normen en waarden van de ander op een structurerende, praktische wijze. Heer 12 vierkant Uranus, met een vernieuwde, wetenschappelijke moderne methode.)

In april 1970 voert Osho een revolutionaire (Uranus) catharische (Pluto ) Meditatietechniek (Neptunus) in, die hij de dynamische meditatie noemt. (al de transsaturnale planeten maken een hard aspect met Saturnus, hij geeft vorm aan deze inhouden op een praktische manier – Steenbok).

Op 19 januari 1990 is Osho overleden, op dat moment stond Saturnus opineuw  in zijn 8ste huis en had Saturnus bijna de tweede cyclus door de geboortehoroscoop voltooid. Osho is een mysticus (Neptunus -135-Saturnus) van deze tijd wiens leven en lessen (zon Boogschutter oppositie Asc.) een inspiratie (Vissen op het  MC) waren voor miljoenen mensen van allen leeftijdsklassen en van allerlei herkomst.. Over zijn eigen werk heeft Osho gezegd dat hij meehelpt de voorwaarden te scheppen voor de geboorte van een nieuw soort mens. (Pluto oppositie Saturnus in 8, vormgeven aan “sterven om te vernieuwen”op het gebied van normen en waarden van anderen).Bron: Osho, Zijn verhaal, Areapagus, ISBN 90-5108-674-9

zie voor een overzicht van horoscopen inclusief die geplaatst op www.astrologie.ws (de hoofdsite) :

http://www.astrologie.ws/bioind.htm

Advertenties
%d bloggers liken dit: