jump to navigation

Sufi Sam

Hieronder een astrologisch doorwrocht verhaal van Wim Eskes:

Kom, eet, bid en dans samen.
Murshid Samuel L. Lewis aka Murshid S.A.M. (Sufi Ahmed Murad) Sufi Sam, was een voortrekker op het gebied van universele religies. Hij besteedde ook veel aandacht aan het wereldhongerprobleem ( Ascendant Maagd, Zon in 2: zie horoscoop), was bezig met het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van het voedsel. Hij was zowel een heel bijzondere (Uranus vierkant de knopen) als toch ook weer heel gewone man (Maan in Vissen, Uranus conjunct Saturnus).


 Sufi Sam (Samuel Lewis), 18 oktober 1896, 2:20 am PST, San Francisco, Ca.
Zijn motto was: ‘waarom niet iets doen in plaats van erover te praten?” (Ascendant Maagd). Hij was op een erg praktische manier bezig met spiritualiteit (Maagd Asc, connj Jupiter, Zon in 2, NN in 6, met Uranus als heerser vierkant de knopen). Hij zei vaak: “Sufism is basesd on experience not premisses”. Later is hij vooral bekend geworden door de dansen van de universele vrede (Venus conjunct Saturnus-Uranus in Schorpioen in 3), die hij de laatste 7 jaar van zijn leven doorkreeg. Vanuit de traditionele Dervish-draai ontstonden er allerlei dansen, vele zijn gebaseerd op mantras uit de verschillende wereldreligies, ze zijn transformerend (Schorpioen) en spiritueel (Maan in Vissen -90- Neptunus-in 10- en 120- Uranus). Een mantra die hij van Swami Papa ramdas en Mother Krishnabai kreeg was: “Om Sri ram jai ram jai jai ram.”
Hij werd geboren op 18 oktober 1896 om 2:20 am te San Francisco. Zijn vader was de vice-president van Levi Strauss en zijn moeder een dochter van de beroemde Rothschild banken. Hij hij een bijzonder moeilijke jeugd. (Zie jeugd). Hij kon aanvankelijk wel aardig overweg met zijn moeder (Maan in Vissen driehoek Venus-Saturnus-Uranus) maar later niet meer (Maan vierkant Neptunus) en werd o.a. niet toegestaan te studeren en onterfd. Later kreeg hij toch nog kans om te studeren d.m.v. een fonds. Hij studeerde agriculture (Jupiter conj. Ascendant in Maagd). Hij bezocht veel langen en ontmoette ook veel beroemde meesters.
Halfsommen (KvP, Ebertin) :
Neptunus = Mars/Pluto: Neptunus/Pluto staat voor het bovenzintuiglijke, helderziendheid (hij had heel veel juiste voorspellingen, o.a. over WOII – Mars….) waarvoor hij een onderscheiding kreeg. Sommige zeiden bij zijn voorspellingen dat Nostradamus er een amateur bij leek.
Asc = Venus/Neptunus: kunstenaars, mystici
Knoop = Zon/Neptunus: mediamiek aangelegde personen, op geestelijk gebied veel ervaring opdoen. Verre reizen maken, mystieke ervaringen hebben.
(Verder nog Jupiter = Venus/Pluto en Pluto = Maan/Ascendant).
Pluto en de Maansknopen
Pluto staat in het 10e huis in Tweelingen en vierkant de Maan in Vissen in : diep inzicht in relatievormen, maatschappelijke problemen, sociale structuren. Vroege emotionele schokken. Hij had een heel moeilijke jeugd en werd afgewezen door zijn ouders, een van zijn uitspraken was: I have been conceived out of wedlock. (Zie Jeugd)
In het begin werd hij in de V.S. door niemand erkend, de erkenning is pas op latere leeftijd gekomen — in het Oosten werd hij overal herkend en erkend als Meester (Pluto in 10). Pluto is de heerser van het 3e huis, en beheerst Venus/Saturnus/Uranus: dat geeft een diep inzicht in relaties, Venus-Saturnus is een moeilijk aspect, het geeft een bepaalde hunkering naar warmte, liefde, die hij in zijn jeugd niet gehad heeft. Later, in de hippietijd, zag hij zichzelf opeens iedereen huggen en kussen (Maan in Vissen in 7 driehoek Venus/Sat/Ur)
De Zuidknoop staat in 12 in Leeuw – dit kan betekenen dat hij in vorige levens al een spiritueel leider is geweest. De Zon beheerst de Zuidknoop en staat in 2 in Weegschaal, het vermogen om leider te zijn, helderziendheid ook (met Zon driehoek Neptunus).
De Noordknoop staat in het 6e huis in Waterman. Uranus als heerser maakt deel uit van de conjunctie Venus-Saturnus in 3 in Schorpioen, en deze staat vierkant de knopen, hetgeen duidt op overgeslagen stappen op relatie gebied en transformerende leerprocessen met anderen. Hij zegt hierover dat hij gekozen heeft voor dit leven om de weg vrij te maken (Uranus) voor de jonge hippiegeneratie, die zulke problemen hadden met hun ouders en de maatschappij (Pluto in 10). Ook schreef hij een boek wat letterlijk bij deze conjunctie van Venus-Saturnus-Uranus in Schorpioen past: Love, sex and relationships. Met de Noordknoop in 6 in Waterman, heeft hij ook zijn hele leven hard gewerkt, veelal met de aarde: horticulture en oplossingen bedenken voor het voedselprobleem, veel geleefd in spirituele communes (Waterman). Ook geeft Uranus als heerser van de NN en deel uitmakend van de 3e huis conjunctie een prachtig voorbeeld van de Spirituele Dansen van de Universele Vrede. Dit past volgens mij ook mooi bij zijn evolutionaire intentie : Pluto in 10 in Tweelingen: de dansen van de Universele Vrede worden over de hele wereld beoefend.
Als jonge man was Samuel Lewis nogal verlegen (Maan in Vissen, Venus conj. Saturnus, Zuidknoop in 12), en om zijn verlegenheid te overwinnen ging hij op volksdansen: Uranus als heerser van het 6e huis en de NN conjunct de Venus-Saturnus conjunctie in Schorpioen. Uranus staat ook voor individualiteit en bewustzijn.
Jeugd
Samuel Lewis werd geboren op 18 oktober 1896 te San Francisco. Zijn vader was Jacob Lewis, de vice president van Levi Straus (Zon in 2, Pluto in 10) en zijn moeder was Harriet Rosenthal, dochter van de beroemde Rothschild bankiers. Samuel’s jeugd was geen gelukkige, zijn ouders spraken niet met elkaar (Venus conj Saturnus in 3 in Schorpioen: doodzwijgen), en de twee zonen Elliot en Samuel werden gebruikt als boodschapperoverbrengers. (Zon in een ruim inconjunct met de Maan in Vissen in 7). Dit leidde tot een enorme vijandschap tussen Elliot en Samuel (Schorpioen op cusp 3, Saturnus in Schorpioen in 3). Zoon Samuel was niet erg geinteresseerd in zaken, wedijver en materieel succes (Maan in Visen, vierkant Neptunus). Zijn vader weigerde hem te laten studeren, deze afwijzing was de eerste van de vele latere afwijzingen die hij kreeg in zijn leven (Venus conjunct Saturnus in 3 in Schorpioen). Hierdoor ontwikkelde hij groot geduld en sympathie voor jonge mensen die later in zijn leven op zijn pad kwamen. Hij herhaalde vaak de woorden van Jezus: “De steen die wordt afgewezen, zal de hoeksteen worden”. Hij zei dat dit de koan was voor zijn eigen leven (Venus conjunct Saturnus vierkant de knopen).
Op driejarige leeftijd lashij al uit de bijbel (Mercurius halfvierkant Uranus), haalde de hoogste cijfers op school (Mercurius in 2 halfvierkant Venus/Uranus), en had z’n hele leven een enorme dorst naar kennis (Schorpioen op 3). Als kind kon hij zich al zijn vorige levens herinneren (Maan in Vissen, vierkant Neptunus, Neptunus = Mars/Pluto, Zon driehoek Neptunus). Hij had veel herinneringen aan waar hij vandaan kwam (Zuidknoop in 12, Pluto in 10, Neptunus/Mars/Pluto). Op 13-jarige leeftijd las hij boeken over spiritualiteit, magie, en alchemie. Zijn spirituele studies begon hij op 18-jarige leeftijd, (MC progressief conjunct Neptunus) toen hij naar eigen zeggen zijn laatste herinneringen aan vorige levens en sferen had. Om een indruk te geven welke herinneringen hij had geef ik een citaat uit het boek “Sufi Vision and Initiation”.
Until I was 15, I remember having been in a kind of wood. There were three of us closely associated. We had been exiled, we were leaders of a group of reformers, we had been deprived of our power. In my last visions of this wood (at 15 years old) I remember a few souls gathered around us and a sign that we would again be leaders in a great movement. At the age of 12, I remembered that it was from this land that souls come and they were not permitted to turn back. All traffic was in one direction, downwards………
It seems that in the former world, I had therefore taken an aversion to dancing. Before entering we had been in a much brighter world, memory of which only remained in early childhood. this Land of Light was where souls receive their instructions before birth. I was at the top of this class (hij was later steeds de beste op school), but the idea of school wasa misnomer. We learned directly out of the light with our breath. The learning was the same as food, we lived on it. In this land was no idea of parentage, but of borther and sister and even husband and wife. We travelled in bands, but I do not remember much and very clearly. I had a brother and a sister, for many years after coming to this plane. I continued to dream about a sister. This continued until I was about 12. English language: I was born with a knowledge of English, for as soon as my mother repeated the alphabet, I repeated it and was reading before I was 3. I read history at 4 and the Bible. Now as regards reincarnation: I always gelt that if I lived on earth before that I was a Jew and everymemory was with England. When I was 13 I had to write a sstory and I wrote in detail the first half of a book of Scott, which I never had read. The teacher thought I copied it. I never indulged in dancing, smoking, alcohol and sex. I had evidently been given very complete instructions on this point before incarnation. I never received any guidance on such matters from my parents (Zon is heer 12, Maan vierkant Neptunus: Saturnus in 3 conj Venus in Schorpioen: geen informatie erover).
I was given the choice whether I should have my worst sufferings early in life or later. I choose to have them early
. (Er is 1 persoon aan wie hij zijn jeugdtrauma’s heeft verteld, een psychiater waar hij in 1948, Pluto transit conjunct Jupiter in 12) heen ging. Ze zei dat dit het ergste was dat ze ooit meegemaakt had (Maan vierkant Mars/Neptunus/Pluto, Pluto in 10).
Tot zover zijn jeugdherinneringen aan vorige levens in andere sferen. (Toen hij therapie ging volgen kreeg hij veel last van zijn ogen alsof hij het niet wilde zien – Venus in Schorpioen conjunct Saturnus vierkant de Knopen), wat er vroeger allemaal gebeurd was.
Op 18 jarige leeftijd raakt hij geinteresseerd in Theosofie. In 1919 (MC progr. driehoek Zon) komt hij voor het eerst in aanraking met het Soefisme en Zen Boedisme. (Zon progr. conj.Saturnus in Schorpioen in 3). Hij ontmoet zijn eerste lerares Murshida Rabia Martin. In 1923 ontmoet hij Hazrat Inayat Khan die hem initieert in de Sufi Order.
Zijn gezondheid begint hem parten te spelen en hij heeft een zenuwinzinking (Uranus als heer 6). Hij krijgt veel visioenen over alle bekende meesters (Mars/Neptunus/Pluto halfsom, Maan vierkant Neptunus). Hij vertelt Inayat Khan over deze visioenen en krijgt hierna de titel “Protector of the Mesage”, en enorme verantwoordelijkheden voor het toekomstige Soefie werk. (Pluto in 10, Saturnus in Schorpioen in 3).
Op 5 februari 1930 (Inayat Khan overleed op 5 februari 1927) begint hij boodschappen en esoterische lessen van Inayat Khan te ontvangen. Inayat Khan verscheen tot hem in een tamelijk fysieke vorm en begon telepathisch te communiceren. (Maan in Vissen vierkant Neptunus, Neptunus = Mars/Pluto, Zon heer 12 in 2). Transits: Uranus oppositie Mercurius, Uranus in 8, Pluto halfvierkant Jupiter in 12. Progressies: Maan pr. conj MC, Maan pr. vierkant Jupiter in 12, Mercurius pr. halfvierkant Mercurius.
Hij bleef boodschappen en lessen van Inayat Khan ontvangen tot 1945.
Hij reist naar New York en ontvangt Dharma Transmission van een Zen leraar. Hij heeft veel voorspellingen o.a. over de opkomst van het Duitse Rijk en Japan gedaan en verricht in de oorlog veel Top Secret. (Schorpioen op 3) helderziend werk, waarvoor hij een onderscheiding ontvangt (Maan in Vissen vierkant Neptunus in 10). Na de oorlog benoemt Rabia Martin iemand anders tot haar opvolger, een totaal onbekende, terwijl Samuel dacht dat hij de opvolger zou worden, dus hij werd weer afgewezen. (Venus conj. Saturnus in Schorpioen). Hij gaat naar South Carolina waar hij leeft als strandjutter : Neptunus in 10, heer 7, Uranus heer 6). Hij heeft hierna nog verschillende andere baantjes (Tweelingen stellium, NN in 6, Uranus heer 6).
In 1953 werkt hij als tuinman in San Francisco. Zijn vriend Paul Reps zegt tegen hem dat hij Swami Ramdas moet gaan opzoeken. Hij krijgt een visioen van Swami Ramdas en deze vertelt hem dat ze elkaar over een jaar zullen ontmoeten. Precies een jaar later ontmoeten ze elkaar in San Francisco.
In 1956 maakt hij een reis naar Azie (Jupiter transit vierkant Venus, Asc pr. driehoek NN, Mercurius pr. driehoek Ascendant, Venus pr. halfvierkant Maan), MC progressief vierkant Zon — zijn horoscoop klopt dus aardig denk ik). In Azie wordt hij overal geaccepteerd als Meester (Jupiter con Ascendant vierkant MC). Alle spirituele leraren kennen hem. Hij krijgt een initiatie van Swami Papa Ramdas en leeft een tijdje in Anandashram.
In 1966 begint hij jonge mensen (hippies) aan te trekken (NN in Waterman) en initieert ze in het Soefisme. Hij krijgt visioenen en in een visioen benoemt Jezus hem tot spiritueel leider van de hippies (Zon in Weegschaal in 2, heer 12, heer Zuidknoop, Weegschaal is ook de Flower Power generatie, Love, Peace, etc). Hij heeft nu de familie die hij vroeger nooit heeft gehad. (Pluto in 10, Jupiter in 12 heer 4). Hij ontvangt de spirituele dansen voor de Vrede en werkt samen met Ruth St. Denis hieraan. (Pluto transit , Uranus transit vierkant Pluto in 10, Neptunus transit Venus in Schorpioen in 3, Saturnus transit door 7, conj Maan = vorm geven aan de spirituele dansen die hij ontvangt, o.a. op de mantra Om sri ram jai ram jai jai ram.
Na de vele jaren van afwijzing heeft hij nu in de V.S. toch een bestaan weten op te bouwen, en wordt nu erkend als Meester. Hij gaat spirituele lessen geven o.a. op de LAMA foundation in New Mexico. In december 1970 valt hij van de trap en heeft een zware hersenschudding, en op 15 januari 1971 overlijdt Samuel Lewis op 75-jarige leeftijd (Neptunus transit op het IC, hij gaat terug naar zijn goddelijke oorsprong). (Asc-p anderhalfvierkant Neptunus en de Maan).
Hij wordt begraven op de Lama Foundation te Taos. Het graf, genaamd The Maqbara, is een plaats van Baraka (Soefi woord voor Zegening). Het is nu een pelgrimsoord.
Een van zijn laatste uitspraken was: “Jarenlang volgde ik de Gandhische houding, altijd meegaand (Maan in Vissen in 7, Zon driehoek Mars) en bereikte er niet veel mee, toen ik eenmaal sterk kon zijn en het Pad van de Meester nam, kwam alles naar me toe”. (Pluto in 10 in Tweelingen).
Bibliografie
S. Lewis: Sufi Vision and Initation
S. Lewis: The Rejected Avatar
S. Lewis: Talks of an American Sufi
Nog enkele opmerkingen.
Ik vind het een hele interessante en opmerkelijke horoscoop van een opmerkelijke man met een heel boeiende levensloop. Zoals vele beroemdheden heeft hij enige planeten in het 10e huis, Mars, Neptunus en Pluto, en ook de nodige spanningsaspecten die geharmoniseerd worden door driehoeken (overbruggingen), iets wat je vaak ziet bij beroemde en succesvolle mensen. Verder valt op dat de Maan precies vierkant de halfsom Neptunus=Mars/Pluto staat, een heel belangrijke halfsom in zijn horoscoop.
Twee aardehuizen zijn goed bezet, huis 2 en 10, en bovendien een Maagd-Ascendant, waardoor hij toch wel met beide benen op de grond bleef, maar met zijn hoofd in de wolken, zoals hij zelf vaak zei. (Maan in Vissen vierkant Neptunus).
In de Ziraat (geheime Loge van de Soefie orde, die zich bezig houdt met de aarde en de heling ervan) vond ik een stukje over het aarde element, wat erg goed past bij het astrologische aarde element en bij Saturnus: “De aarde kwaliteit geeft ons stabiliteit, in onze relaties, in ons werk, dit alles verankert ons in het leven. De aarde kwaliteit wordt ontwikkeld indien men verantwoording neemt, verantwoordelijkheid kan de mens aarden. Wat geeft ons innerlijke aarde? Verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.”
Samuel Lewis stond ook bekend als een grappige man met veel gevoel voor humor (Mercurius halfvierkant Uranus). Ram Dass, een goede vriend van Samuel Lewis zegt over hem: “Everytime I remember Sam, I end up laughing, that is pretty good work for a dead-rascal saint.”
In 1960 bezoekt hij op aanraden van Paul Brunton de piramides van het oude Egypte. Tijdens dit bezoek aan de piramides, kreeg hij een herinnering aan een vorig leven, waarin hij een geinitieerde was in het oude Egypte, het zag er precies zo uit als in zijn visioenen, en hij was er zeker van dat de piramide Sakkara, het centrum was van de initiatie rituelen. (Zuidknoop in 12, de Maan in Vissen vierkant de halfsom Neptunnus=Mars/Pluto in 10 in Tweelingen).
De Mandala (Dane Rudhyar)
De graad voor de Ascendant is 6 Maagd:
Een draaimolen. Een eerste ervaring met de dynamische intensiteit van levensprocessen en met de mogelijkheid deze te benutten, het cyclisch vrijkomen van levensenergie stelt ons in de gelegenheid om een of andere vaardigheid te tonen.
Dit past schitterend bij de dansen van de Universele vrede die ontstonden uit de Dervish draai!
De graad voor het MC is 3 Tweelingen:
“De tuin der Tuilerieen in Parijs”. De formalisering van gemeenschappelijke idealen door het toepassen van rede en orde op nieuw ontdekte aspecten van de natuur.”
Samuel Lewis heeft zich erg ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van het voedsel en het wereldhongerprobleem. Hij heeft zich veel beziggehouden met horticultuur en agricultuur en was een groot gedeelte van zijn leven tuinman in San Francisco. Een van zijn uitspraken was:”Ik zal helpen met het cultiveren en wieden van de tuinen, maar als het om dansen gaat dan ben ik de Meester”.
 

Wim Eskes, Lichtenvoorde,  17 april 2000

Links (& zie ook de esoteric papers van Inayat Khan)
http://www.teleport.com/%7Eruhaniat/SAMbio.html
http://www.rosanna.com/sufiwritings/lewis/sufisam.htm
voor fotos en boeken:
http://www.teleport.com/~indup/resources/ancestor.html

Advertenties
%d bloggers liken dit: