jump to navigation

Anastasia

Het raadsel Anastasia, door Joyce Hoen DF Astrol S.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in ‘Astrokring’ jaargang 11 no. 3 en in Zuid Afrika. Deze editie enigszins aangepast.

Stel je voor dat je geboren bent in een luxueuze omgeving (IC Leeuw, Maan conjunct Venus) en de eerste 16 jaar van je leven in hecht gezinsverband met drie zusjes leeft, met ouders die veel om de familie geven (Maan/Venus-Kreeft) – een vader die religieus van aard is, maar ook door de buitenwereld omschreven wordt als een zwak iemand (Zon conjunct Neptunus in 12). Verder is er een grote ‘held’ in je jonge jaren, omdat je moeder een vriend heeft, die grootse visies heeft en enorme invloed op het spirituele leven van het hele gezin: een spirituele vader (Zon conjunct Neptunus in 12) : Raspoetin genaamd.
Overigens is er rond jouw geboorte iets bijzonders gebeurd: je was namelijk de 4de dochter en het was eigenlijk niet de bedoeling dat je een meisje zou worden (Neptunus conjunct de Ascendant: vraagtekens of zelfs teleurstelling over je identiteit ). Je ouders hadden een mysterieuze occultist geraadpleegd hoe ze het beste een zoon zouden kunnen krijgen na al drie dochters te hebben gehad en de occultist, Philippe Vachot genaamd, had je moeder allerlei opdrachten gegeven (zoals baden in maanlicht) opdat er maar een zoon geboren zou worden. Helaas mislukte het toen jij er aankwam. De kwestie van teleurstelling en vraagtekens over je identiteit zou je een heel leven gaan achtervolgen.
Tegen de tijd dat je ongeveer 16 jaar oud was zou Pluto-transit over je Maan komen en je hele veilige luxueuze leventje kwam op z’n kop te staan.
Kort daarna kwam Neptunus in oppositie met je MC, ging een volgend kwadrant in, (evenals Saturnus, die ook tegen het IC aan ging lopen…..) en hier begint dan het meest mysterieuze deel van je leven met een vlucht – een vlucht uit traumatische omstandigheden, die dermate gevolgen zou hebben voor je identiteit, dat je je hele leven lang de neiging hebt om te blijven vluchten en je terug te trekken in je eigen leventje.
Dit is dan de horoscoop van Anastasia, de vierde dochter van de laatste tsaar van Rusland, wiens identiteit haar hele leven een groot raadsel zou blijven, omdat Anastasia bij de uitmoording van de tsarenfamilie kon vluchten – een gebeurtenis die haar hele leven tegengesproken zou worden door de in leven gebleven tantes en ooms (om tamelijk geldzuchtige redenen): Z. Knoop in Stier in 11, en daarom door weinig mensen geloofd werd. Toen overigens in 1992 het massagraf van de Romanovs geopend werd na zoveel jaren, bleken de resten van zowel Anastasia als haar latere broertje Alexis, er niet bij te zijn.
Je zal overigens maar Anastasia genoemd worden (Anaesthetics, verdoving…) : keurig weergegeven door Neptunus conjunt de Ascendant en letterlijk je geheugen (tijdelijk) verliezen in je leven……
Deze horoscoop is gemaakt voor een geboortetijd die Anna Anderson, of Anastasia die zij in werkelijkheid beweerde te zijn, opgaf en komt uit ‘Anastasia, de verloren Tsarendochter’ door James Blair Lovell, Uitg. Luitingh-Sijthoff, 1991.
Na de traumatische gebeurtenissen rond de Russische revolutie, toen Anastasia ook nog verkracht werd door de dronken bewakers van de familie (Pluto transit Maan) en zwanger raakte, volgt er een bizarre vlucht die eindigde in 1920 in Berlijn — voorzover je tenminste kunt zeggen dat haar vluchten ooit eindigden in haar leven. Deze gebeurtenissen hebben haar geestelijk totaal ontwricht, waardoor ze in haar verdere leven vaker in dan uit psychiatrische inrichten en sanatoria was.
Zelfs als het bij Anna Anderson niet om Anastasia zou gaan, dan nog is de horoscoop opvallend passend. Het is zelfs denkbaar dat er hier sprake is van zielsverhuizing, in die zin, dat er in Berlijn een lichaam beschikbaar was dat nog niet dood was, en een ziel met een vermoord lichaam, maar die direkt een nieuw volwassen lichaam zocht en daar gebruik van kon maken, omdat er voldoende energetische overeenkomsten waren tussen Anna Anderson en Anastasia. Dat is, uiteindelijk, een mogelijkheid! Misschien is de werkelijkheid nog wel meer bizar dan we denken….
De horoscoop laat Saturnus in het 8e huis zien: niemand die ook maar iets zou geloven van wat deze persoon “aan de andere kant” meemaakte….
In de genoemde biografie wordt een beeld geschetst van Anastasia dat overeenkomt met de horoscoop. Ze was naief en angstig tegelijk (Tweelingen Ascendant met heerser Mercurius tegenover een 8e huis Saturnus). Diepgaande gesprekken voerde ze niet, schrijven kon ze ook niet: ze probeerde haar eigen biografie eens te schrijven, maar kon zich niet concentreren en geen helder verhaal produceren (Mercurius in oppositie met Saturnus), maar roddelen over mensen en andere families vond ze heerlijk (Tweelingen ascendant en Maan conjunct Venus in Kreeft). Ze is door vele begunstigers in haar leven beschermd en er werd op de een of andere manier altijd voor haar gezorgd (heer 2: Maan, conjunct Venus). Toch konden haar beschermers en begunstigers nooit lang met haar in contact blijven, omdat ze grillig en onberekenbaar was en in wezen in haar eigen wereldje leefde, achtervolgd door mensen die het voor haar opnamen en haar identiteit wilden bewijzen.
Naast Zon/Neptunus en Maan/Venus zien we in haar horoscoop nog een derde patroon: Pluto vierkant Mars en in oppositie met Uranus, tamelijk heftig van aard dus. Pluto is de heerser van de Noordelijke Maansknoop in Schorpioen — oppositie de hechte familiezekerheden: Venus, komend van de Z. Knoop in Stier, en het ‘verleden’.
Uranus is heerser van haar MC: de reputatie in de buitenwereld. Een enorme breuk en een evolutionaire hang naar loskomen uit gevestigde tradities en bescherming lijkt mogelijk de bedoeling te zijn van deze horoscoop. Als zij op 1-2-1928 voor het eerst naar Amerika gaat, wordt juist dit aspectpatroon geaktiveerd door Saturnus, die dan op 16 graden Boogschutter staat. Overigens wordt ze daar twee jaar later krankzinnig verklaard en wordt dan weer teruggescheept naar Duitsland. Pluto-transit staat tegen die tijd conjunct haar Mercurius en ongetwijfeld voelt Anastasia zich in de steek gelaten door haar ‘vrienden’, als we zien dat op 24-7-1930 (de dag van haar krankzinnigheidverklaring) Saturnus-transit in oppositie met haar Venus staat.
De hele Tweede Wereldoorlog blijft ze in Duitsland wonen bij antroposofische vrienden en tegen de tijd dat de wereld verandert: in mei 1968 (dus met de studentenrevoluties), gaat ze voor de tweede keer naar Amerika, waar ze trouwt met een rijke Amerikaan, Jack Mannahan genaamd, die de rest van haar leven voor haar zorgt. Ze leven als een excentriek stel, in het verleden, met weinig realiteitszin en als Anastasia bijna 84 is en Uranus op 13 graden Boogschutter bijna een heel rondje heeft afgelegd rond haar horoscoop, eindigt haar leven op 12-2-1984 in een inrichting – nadat ze ontoerekeningsvatbaar is verklaard. Overigens staat Uranus exact op de planetaire knoop van Uranus zelf in deze horoscoop!
Zo heeft ze haar hele leven gestreden voor het in stand houden van haar aristocratische waarden, die haar echter volkomen ontnomen werden (Zon/Neptunus), wat misschien wel juist de bedoeling was van het grote evolutionaire Pluto-Uranus patroon. In ieder geval heeft ze voor de rest van de wereld een mysterieus sprookje betekend, waar tamelijk veel romantische films over gemaakt zijn.
De graad van haar Zon (26ste van Tweelingen) wordt in Rudhyar’s Mandala als volgt beschreven: alle uiterlijkheden worden achterwege gelaten. In plaats van ‘snoeien’ gaat het hier nog verder: namelijk om een proces van het verwijderen van alle oppervlakkigheden van het bestaan. De natuur helpt ons periodiek om deze toestand van naakte werkelijkheid te bereiken. Wij ervaren niet zozeer de Boeddhistische leegte, maar wij bereiken veeleer het wezenlijke van ons individuele zijn. Wij kunnen hier spreken van een ascetische loochening, maar eveneens van een zich bewust worden van het wezenlijke.”
In dit verband bekeken, kunnen we constateren dat er een geweldige poging is gedaan door de kosmos on Anastasia te ontdoen van ‘uiterlijkheden’, tot en met haar identiteit toe, waar ze echter wel haar hele leven aan vast bleef klampen, hetgeen menselijkerwijze misschien wel heel begrijpelijk is. Niets is zo moeilijk je volkomen los te maken en het verleden prijs te geven aan het verleden, om in het heden te gaan leven.
De antroposofische vrienden, die haar lange tijd steunden, waren in dit verband van mening dat in Anastasia het collectief van de hele Russischie geschiedenis (het tsaristische aspect ervan in ieder geval) belichaamd werd, hetgeen inderdaad een grootse mogelijkheid is voor individuen die persoonlijk (Ascendant) een collectief geestelijk principe (Neptunus) dienen uit te dragen.
Interessante bijkomstigheid is, dat de Ascendant-Descendant as van Anastasia, met uitgerekend de Zon/Neptunus conjunctie er rondom heen, het toneel was van de “beroemde” Uranus/Saturnus conjunctie in 1988, die oppositie Cheiron stond in die tijd (en conjunct het Galaktische Centrum) en die de perestroika inluidde en zou leiden tot een herwaardering en nieuwe begrafenis van de Romanovs in Rusland. (Die Uranus/Saturnus conjunctie viel dus op 29 graden Boogschutter).

voor meer artikelen: http://www.astrologie.ws/astrokrt.htm

Advertenties
%d bloggers liken dit: