jump to navigation

Prins Claus

Uit de weekahead van 12 oktober 2002:

Vlak voordat Mercurius recht ging lopen vorige week, werd het nieuws naar buiten gebracht dat Prins Claus op zondagavond 6 oktober om 19:00 uur in Amsterdam overleed.

De horoscoop van Prins Claus (geboren 6 september 1926 te Doetzingen (Hitzacker), 11E03, 53N09 om 16.00 uur (15.00 uur GMT).
Een Steenbok Ascendant met de Zuidknoop in het eerste huis, en diens heerser Saturnus in Schorpioen in het 10e huis lijkt wel heel passend voor de levensloop van Prins Claus. Weinig astrologen schijnen trouwens te weten dat Steenbok ook het teken is voor humor. Galgenhumor zou je kunnen zeggen met Saturnus in Schorpioen, maar feit is dat Steenbok een van de weinige tekens is die om zichzelf kan lachen. Al is de ernst waarmee de Steenbok ascendant naar buiten komt heel treffend in het geval van Prins Claus, en hier ook nog heel zichtbaar voor de buitenwereld, met de heerser in het 10e huis, in een heel diep reflectief teken (Schorpioen).
Het lijkt wel of het lot voor zijn leven bepaalde dat hij in zijn maatschappelijk functioneren ‘gekortwiekt’ werd met deze 10e huis Saturnus, en heerser van de Zuidknoop (een oud patroon). De Noordknoop staat conjunct Pluto in het 7e huis: het lot bracht hem in contact met een “machtige vrouw”, en de heerser is de Maan in Maagd in 8: een eeuwige dienstbaarheid in plaats van het Zuidknoop patroon: zelf iets kunnen veranderen, werd zijn lot. Pluto in transit conjunct de Saturnus in het 10e huis bracht hem overigens in een heel diep dal, maar de Pluto-Saturnus oppositie die we net achter ons hebben, stond bovenop zijn 6e en 12e huis cusp (Pluto conjunct cusp 12, en Saturnus conjunct cusp 6). De verdere passage van Saturnus door het 6e huis bracht hem in en uit het ziekenhuis en – in Tweelingen – deed hem uiteindelijk overlijden aan een longontsteking.
In de composite met Koningin Beatrix staat Uranus momenteel op de Ascendant van de ‘relatie’, de scheiding, in dit geval. Uranus is al een tijdje aan het ronddansen op deze composite Ascendant, maar blijft natuurlijk altijd onverwacht uitwerken.
(Horoscoop van Koningin Beatrix: 31 januari 1938, 09.27 am GMT, Soestdijk)

Voor de huidige weekahead: http://www.astrologie.ws/week.htm

Advertenties
%d bloggers liken dit: